Žmogaus prigimtis, meilė sau ir dievui

„Žmogus žmogui – vilkas“ „Mylėkite vieni kitus, kaip Aš jus mylėjau“  (Jėzus Kristus) Niekam ne paslaptis, kad žmogaus prigimtis yra dvilypė – viena kitai priešinga, viena kitą papildanti, bet tikrai ne ideali, nes idealų realiame pasaulyje nėra. Kaip atrodytų ideali prigimtis? Žmogaus širdis – tai laukas, dėl kurio vyksta pagrindinė kova. Kas užkovoja mūsų širdies … [Skaityti toliau…]

IMANAS, ISLAMAS BEI ICHSANAS

„Žmogaus tikėjimas (arba arabiškai ‚Imanas‘) yra tikėjimas Alachu (Dievu), Jo angelais, Jo pranašais, bei gyvenimu po mirties. Islamas yra taip vadinamas Allacho (Dievo) garbinimas neasocijuojant Jo su niekuo kitu, Salat (maldų) meldimasis, Zakato (išmaldos) davimas, bei pasninkavimas Ramadano mėnesį. Ichsanas yra Allacho garbinimas taip, tarsi tu Jį matytum, o jeigu tu Jo nematai, tai gali … [Skaityti toliau…]

Džihadas

Džihadas – yra visa tai, ką žmogus daro Dievo garbei. Tai gali būti bet kas, pvz.: pastangos gerai mokytis (mokslo džihadas); pastangos melstis (maldos džihadas); pastangos gerai atlikti visas savo pareigas (gyvenimo džihadas); pastangos ginti bei saugoti savo religiją (karo džihadas); ir t.t „Geriausias žmogus yra tas, kuris sunkiai dirba Allacho naudai, negailėdamas nei savo … [Skaityti toliau…]

Kalifų pamokymai

Ghulam Sarwar “Islam – beliefs and teachings” (Ištraukos iš skyriaus: Al-Khulafa’ur Rashidun) KALIFO ABU BAKR PATARIMAI MUSULMONŲ ARMIJAI 1. Visuomet bijokite Allacho. Jis žino kas yra žmogaus širdyje. 2. Būkite malonūs tiems, kurie yra žemesni už Jus (t.y. socialine prasme) ir gerai su jais elkitės. 3. Duokite trumpus, bet aiškius nurodymus. Per ilgi nurodymai yra … [Skaityti toliau…]

Islamiškoji išmintis

Kiekviena siela kada nors klausia savęs: „Kodėl aš esu čia?“ Atsakymas į šį klausimą, priklausomai nuo žmogaus proto išsivystymo lygio, skamba skirtingai. Vienas pasakys: „Aš čia tam, kad valgyčiau, gerčiau ir linksminčiaus“. Bet tai daro net gyvūnai, todėl galima paklausti, o ką jis nuveikė kaip žmogus. Kitas gali tvirtinti, kad svarbu pasiekti valdžią ir užimti … [Skaityti toliau…]

Islamo šventės

Kiekviena religinė šventė musulmonams turi ypatingą reikšmę, todėl kiekvieno garbinimo proceso pabaigoje Islamas skelbia tam tikrą šventę. Šventė, užbaigianti kasdienines savaitės maldas yra Jum’a-tul-Mubarak (Penktadienio malda); pasninkavimo mėnesio pabaigoje – pati didžiausia Islamiška šventė – Eid-ul-Fitr; na, o Hadžo į šventajį miestą Meką pabaigoje yra švenčiama Eid-ul-Adhia. Islamiškų švenčių sąrašas: Jum’a-tul-Mubarak (Penktadienio Malda) Eid-ul-Fitr (Šv.Ramadano … [Skaityti toliau…]

Islamas – apie islamo religiją

Musulmono pareigos: 1.Tikėti vienintelį Dievą Alachą ir jo pranašą Mahomedą. 2.Islamas kiekvieną musulmoną įpareigoja melstis penkis kartus per dieną. 3.Jis gali melstis bet kur, tačiau esant sąlygom, tai privalo daryti mečetėje. 4.Prieš pradėdamas maldą, jis turi atlikti ritualinį apsiplovimą – nusiauti batus, atsiklaupti ir melstis atsigrežus į meką. Aukojimas yra ne mažiau svarbi kiekvieno musulmono … [Skaityti toliau…]

10 Dievo įsakymų

10 Dievo įsakymų (hebr. עשרת הדברות) arba Dekalogas, – sąrašas taisyklių, kurias, pasak Biblijos, Dievas perdavė Mozei ant Sinajaus kalno, užrašytas ant dviejų akmeninių plokščių. Biblijos hebrajų kalba jie pavadinti עשרת הדברים ,o skaitoma ‘Aseret ha-Dvarîm’. Išvertus tai reiškia „dešimt teiginių“. Pavadinimas „dekalogas“ išvestas iš graikiško pavadinimo δέκαλόγοι, arba „dekalogoi“, („dešimt teiginių“), kuris yra minimas … [Skaityti toliau…]

APREIŠKIMO JONUI KNYGA

1 ĮŽANGA 1.1 Jėzaus Kristaus Apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui. 1.2 Šis paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą – visa, ką buvo matęs. 1.3 Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, ir tie, kurie laikosi, … [Skaityti toliau…]

JUDO LAIŠKAS

Sveikinimai. Laiško priežastys 1 1.1 Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, Jokūbo brolis, Dieve Tėve numylėtiems ir Jėzui Kristui išsaugotiems išrinktiesiems: 1.2 tebūnie jums gausiai duota gailestingumo, ramybės ir meilės! 1.3 Mylimieji, aš labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išganymą ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad kovotumėte už tikėjimą, vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems. … [Skaityti toliau…]