ŠV. ARKANGELO GABRIELIAUS LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus! Šventasis Juozapai, angelų Karalienės Sužadėtini, Šventasis Gabrieliau, Šventasis Gabrieliau, Dievo Jėgos pilnasis, Šventasis Gabrieliau, tobulas dieviškojo Žodžio … [Skaityti toliau…]

ŠV. ARKANGELO RAPOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus. Šventasis Juozapai, angelų Karalienės Sužadėtini, Šventasis arkangele Rapolai, Šventasis Rapolai, Dievo gailestingumo pilnasis, Šventasis Rapolai, tobulas dieviškojo … [Skaityti toliau…]

ŠV. ARKANGELO MYKOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R. melski už mus. Šventasis Juozapai, Angelų Karalienės Sužadėtini, Šventasis arkangele Mykolai, Šventasis arkangele Gabrieliau, Šventasis arkangele Rapolai, Devynių angelų chorų … [Skaityti toliau…]

ŠV. ANGELŲ LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji Mergelių Mergele, Šventasis Mykolai, kuris gynei Dievo tautą, Šventasis Mykolai, kuris išvarei šėtoną ir jo … [Skaityti toliau…]

NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Marijos Širdie, R. melski už mus! Marijos Širdie, panaši į Dievo Širdį, Marijos Širdie, su Jėzaus Širdimi suvienytoji, Marijos Širdie, Šventosios Dvasios įranki, Marijos Širdie, … [Skaityti toliau…]

NUOLANKUMO LITANIJA

Viešpatie, pasigailėk manęs! Jėzau, romus ir nuolankios širdies, R. išgirsk mane! Jėzau, romus ir nuolankios širdies, R. išklausyk mane! Nuo troškimo būti vertinamu, R. išlaisvink mane, Jėzau! Nuo troškimo būti mylimu, Nuo troškimo būti aukštinamu, Nuo troškimo būti gerbiamu, Nuo troškimo būti giriamu, Nuo troškimo būti mėgstamu labiau, negu kiti, Nuo troškimo būti paklaustu patarimo, … [Skaityti toliau…]

ŠV. IGNACO LOJOLOS LITANIJA

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison. Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šv. Ignacai, Jėzaus Draugijos įsteigėjau, Šv. Ignacai, uolusis Dievo Sūnaus sekėjau, Šv. Ignacai, nuostabusis Švenčiausiosios Mergelės garbintojau, Šv. Ignacai, … [Skaityti toliau…]

ŠV. BENEDIKTO LITANIJA

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventasis tėve Benediktai, Garbingasis tėve, Nuostabusis tėve, Nuo vaikystės pasižymėjęs šventumu, Apsimarinimo pavyzdy, Žemdirbių mokytojau, Kūno tramdytojau, Regulos sudarytojau, Ateisties numatytojau, Padaręs, kad Mauras galėtų … [Skaityti toliau…]

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji Mergelių Mergele, Šventasis Juozapai, Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, Šventoji švenčiausiojo Veido Terese, Mažoji Jėzaus gėlele, … [Skaityti toliau…]

ŠV. ANTANO LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventasis Antanai Paduvieti, R. melski už mus! Šventasis Dievo mylėtojau, Dievo rūstybės permaldautojau, Klusnusis Jėzaus mokiny, Tikrasis Bažnyčios sūnau, Bažnyčios papuošale, Šventojo Pranciškaus ordino garbe, … [Skaityti toliau…]