Litanijos

ŠV. ARKANGELO GABRIELIAUS LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus! Šventasis Juozapai,…

Skaityti viską

ŠV. ARKANGELO RAPOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus. Šventasis Juozapai,…


ŠV. ARKANGELO MYKOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R. melski už mus. Šventasis Juozapai,…


ŠV. ANGELŲ LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji…


NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Marijos Širdie, R. melski už mus! Marijos Širdie, panaši į…


NUOLANKUMO LITANIJA

Viešpatie, pasigailėk manęs! Jėzau, romus ir nuolankios širdies, R. išgirsk mane! Jėzau, romus ir nuolankios širdies, R. išklausyk mane! Nuo troškimo būti vertinamu, R. išlaisvink mane, Jėzau! Nuo troškimo būti mylimu, Nuo troškimo būti aukštinamu, Nuo troškimo būti gerbiamu, Nuo…


ŠV. IGNACO LOJOLOS LITANIJA

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison. Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šv. Ignacai, Jėzaus Draugijos…


ŠV. BENEDIKTO LITANIJA

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventasis tėve Benediktai, Garbingasis tėve, Nuostabusis tėve, Nuo vaikystės pasižymėjęs…


ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji…


ŠV. ANTANO LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventasis Antanai Paduvieti, R. melski už mus! Šventasis Dievo mylėtojau,…