Švč. Mergelės Marijos litanija

Krikščionių bendruomene, melskis už mus. Kristau, išgirsk mus.Kristau, išklausyk mus. Tėve dangaus, išgirsk mus. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, išgirsk mus. Šventoji Dvasia, išgirsk mus. Šventoji Trejybe, vienas Dieve, išgirsk mus. Švč. Mergele Marija, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, Dievo Gimdytoja, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, Mergelių Mergele, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, Motina … [Skaityti toliau…]

Šv. Juozapo litanija

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski už mus! Šventasis Juozapai, melski už mus! Garbingasis Dovydo palikuoni, melski už mus! Patriarchų šviesybe, melski už mus! … [Skaityti toliau…]

Šv. Pranciškaus Asyžiečio litanija

Krikščionių bendruomene, melskis už mus. Kristau, išgirsk mus. Kristau, išklausyk mus. Tėve dangaus, išgirsk mus. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, išgirsk mus. Šventoji Dvasia, išgirsk mus. Šventoji Trejybe, vienas Dieve, išgirsk mus. Šventasis Pranciškau, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, Dievo meilės pavyzdy, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, vargšų ir skriaudžiamųjų gynėjau, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, gamtos … [Skaityti toliau…]

ŠV. ARKANGELO GABRIELIAUS LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus! Šventasis Juozapai, angelų Karalienės Sužadėtini, Šventasis Gabrieliau, Šventasis Gabrieliau, Dievo Jėgos pilnasis, Šventasis Gabrieliau, tobulas dieviškojo Žodžio … [Skaityti toliau…]

ŠV. ARKANGELO RAPOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus. Šventasis Juozapai, angelų Karalienės Sužadėtini, Šventasis arkangele Rapolai, Šventasis Rapolai, Dievo gailestingumo pilnasis, Šventasis Rapolai, tobulas dieviškojo … [Skaityti toliau…]

ŠV. ARKANGELO MYKOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R. melski už mus. Šventasis Juozapai, Angelų Karalienės Sužadėtini, Šventasis arkangele Mykolai, Šventasis arkangele Gabrieliau, Šventasis arkangele Rapolai, Devynių angelų chorų … [Skaityti toliau…]

ŠV. ANGELŲ LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji Mergelių Mergele, Šventasis Mykolai, kuris gynei Dievo tautą, Šventasis Mykolai, kuris išvarei šėtoną ir jo … [Skaityti toliau…]

NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Marijos Širdie, R. melski už mus! Marijos Širdie, panaši į Dievo Širdį, Marijos Širdie, su Jėzaus Širdimi suvienytoji, Marijos Širdie, Šventosios Dvasios įranki, Marijos Širdie, … [Skaityti toliau…]

NUOLANKUMO LITANIJA

Viešpatie, pasigailėk manęs! Jėzau, romus ir nuolankios širdies, R. išgirsk mane! Jėzau, romus ir nuolankios širdies, R. išklausyk mane! Nuo troškimo būti vertinamu, R. išlaisvink mane, Jėzau! Nuo troškimo būti mylimu, Nuo troškimo būti aukštinamu, Nuo troškimo būti gerbiamu, Nuo troškimo būti giriamu, Nuo troškimo būti mėgstamu labiau, negu kiti, Nuo troškimo būti paklaustu patarimo, … [Skaityti toliau…]

ŠV. IGNACO LOJOLOS LITANIJA

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison. Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šv. Ignacai, Jėzaus Draugijos įsteigėjau, Šv. Ignacai, uolusis Dievo Sūnaus sekėjau, Šv. Ignacai, nuostabusis Švenčiausiosios Mergelės garbintojau, Šv. Ignacai, … [Skaityti toliau…]