Švč. Mergelės Marijos litanija

Krikščionių bendruomene, melskis už mus.

Kristau, išgirsk mus.Kristau, išklausyk mus.

Tėve dangaus, išgirsk mus. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, išgirsk mus. Šventoji Dvasia, išgirsk mus.

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, išgirsk mus.

Švč. Mergele Marija, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, Dievo Gimdytoja, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, Mergelių Mergele, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, Motina Kristaus, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, Bažnyčios Motina, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, gailestingumo Motina, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, Dievo malonės Motina, melskis už mus. Švč. Mergele Marija, vilties Motina, melskis už mus.

(Kiti kreipiniai, pavyzdžiui, pagal konkrečias situacijas ar šventes)

Melskis už mus, Švč. Mergele Marija, kad taptume verti Tavo pažadų.

Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Ši litanija skirta Švenčiausiai Mergelei Marijai, kuri yra gerbiama kaip krikščionių bendruomenės Motina. Joje prašoma jos užtarimo įvairiose gyvenimo situacijose.