Šv. Pranciškaus Asyžiečio litanija

Krikščionių bendruomene, melskis už mus.

Kristau, išgirsk mus. Kristau, išklausyk mus.

Tėve dangaus, išgirsk mus. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, išgirsk mus. Šventoji Dvasia, išgirsk mus.

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, išgirsk mus.

Šventasis Pranciškau, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, Dievo meilės pavyzdy, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, vargšų ir skriaudžiamųjų gynėjau, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, gamtos mylėtojau, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, taikos ir susitaikymo skelbėjau, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, maldos ir atsiskyrėlio pavyzdy, melskis už mus. Šventasis Pranciškau, džiaugsmo ir vilties šaltini, melskis už mus.

Prašome, klausyk mūsų maldų, kad taptume verti Tavo pažadų.

Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.