Poteriai


ŠV. ALFONSO LIGUORIO VAKARO MALDA

Jėzau Kristau, mano Dieve, meldžiu Tave, dėkoju Tau už visas malones, kurias man šiandien dovanojai. Aukoju Tau savo poilsį ir kiekvieną šios nakties akimirką. Prašau Tave, saugok mane nuo puolimo į nuodėmes. Slepiuosi šventojoje žaizdoje Tavo šone ir Tavo gerosios…


BREVIJORIAUS RYTO MALDA

“Visagali Viešpatie Dieve, kuris mums leidai sulaukti šios dienos pradžios, gelbėk mus šiandien savo galybe, kad šią dieną nepalinktume į jokią nuodėmę, bet kad Tavo teisumo vykdymui visados būtų skirtos mūsų kalbos, būtų nukreiptos mintys ir darbai. Teikis nukreipti ir…