Džihadas

Džihadas – yra visa tai, ką žmogus daro Dievo garbei. Tai gali būti bet kas, pvz.: pastangos gerai mokytis (mokslo džihadas); pastangos melstis (maldos džihadas); pastangos gerai atlikti visas savo pareigas (gyvenimo džihadas); pastangos ginti bei saugoti savo religiją (karo džihadas); ir t.t
„Geriausias žmogus yra tas, kuris sunkiai dirba Allacho naudai, negailėdamas nei savo gyvenimo, nei savo turto“. (Al-Bukhari).
„Geriausias džihadas yra sakyti teisybę stovint prieš despotišką valdovą“. (Al-Bukhari).