Advento naktys

“Advento naktys šaltos, ilgos. Malda, mūs Dieve, į Tave. Atsiųsk mums sūnų Atpirkėją, Atsiųski, prašome Tave. Beribio skausmo širdys pilnos, Ir žemėj nuodėmių gausu. Sūnus tik Dievo, Atpirkėjas, Galės apgint mus nuo klaidų. Ateik greičiau, Sūnau Švenčiausias, Tiktai Tavy viltis visa. Gaivinti širdis tikinčiųjų Ateiki, meldžiame Tave.”

Ačiū Tau, kad buvai

“Ačiū Tau, kad buvai, Ačiū Tau, kad esi. Ir palaimoj tyroj ir giliam liūdesy. Kad guodi, kai verkiu, Kad džiaugies, kai juokiuos, Kai save dalinu ir imu atgalios. /2x Trokštu kelti rankas ir dėkot iš širdies, Atsivert, išsiliet, paprasčiausiai tylėt. Ir atleist taip mokėt, kaip atleidi mums Tu. Ir mylėt. /2x Ačiū Tau!”

Angelų giesmė

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. V. Viešpatie, + atverk mano lūpas. R. Ir mano burna skelbs Tavo šlovę. V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti. V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Šventas Dieve, Šventas … [Skaityti toliau…]