Alacho vadovavimas

Alachas savo valią kaip ir ką daryti išreiškia savo apreiškimuose, kuriuos perduoda Pranašas. Visi pranašai vykdė savo pareigą kaip ir Muhamedas. Jis paliko Alacho žodžius – Koraną ir savo mokymus, kuriuos užrašė jo pasekėjai – Hadisus. Koranas ir hadisaiyra pagrindiniai islamo šaltiniai. Angelai. Dar vienas Alacho kūrinys, išsisklaidę po visatą ir atliekantys jo pavedimus – … [Skaityti toliau…]

Islamo pranašai ir šaukliai (skelbėjai)

Tik Alachas gali pasakyti apie žmonijos sukūrimo tikslą ir tai jis daro per išrinktus žmones, vadinamus pranašais ir šaukliais(skelbėjais). Islamas pripažįsta daugelį Biblijos pranašų tame tarpe Nojų, Abraomą, Mozę, Jėzų ir daug kitų. Paskutinis Alacho pranašas buvo Muhamedas Ibn Abd-Alach Ibn Abd-al Muttalib. Gyvenęs prieš keturiolika šimtmečių. Alachas jam vadovavo, davė savo žodžių ir darbų … [Skaityti toliau…]

Alachas-vienintelis Dievas

Niekas neatsirado be autoriaus ir kūrėjo. Visata, žemė, gyvybė neatsirado pačios savaime – pirmoji viso ko priežastis yra kūrėjas, Alachas arba Dievas. Alachas sukūrė gyvenimą ir mirtį. Jis yra nepriklausomas nuo mirties, amžinojo gyvenimo arba amžinybės. Alachas sukūrė vyrus ir moteris, kad žmonės daugintųsi. Pats jis belytis. Viską ką jis sukūrė jis žino, todėl yra … [Skaityti toliau…]

Apie Islamo tikėjimą

Islamas – arabiškas žodis po Muhamedo įgavęs religinę reikšmę, kuria ženklinama Korano ir Muhamedo religija. Gramatiškai islamas – tai vadinama ketvirtoji taisyklingo negalininkinio kamieno salima veiksmažodinė forma, reiškianti „būti saugiam” , „būti apsaugotam” ir pan. Kitomis formomis jis gali reikšti „apsaugoti”, „išlaisvinti”, „taikinti”, „tapti taika”, „pasiduoti” ir pan. Todėl islamas reiškia „visiškas atsidavimas Dievo valiai”, … [Skaityti toliau…]

Katalikiškos mokyklos vertybės ir principai

Kadangi,visuomenėje nusikalstamumas nemažėja, o švietimo dorinės problemos visuomenėje tampa vis aktualesnės, valstybės švietimo sistemai būtina daugiau dėmesio ir lėšų skirti žmonių dorinės sąžinės ugdymui. Bažnyčia ir Valstybė Lietuvoje atskirtos, tačiau jos gali sėkmingai bendradarbiauti doros ugdymo srityje. Šiam bendradarbiavimui pagrindas jau yra padėtas Konstitucijoje, valstybės įstatymuose ir susitarimuose tarp Lietuvos Respublikos ir Vatikano. Norint įtvirtinti … [Skaityti toliau…]

Japonijos religija

Japonijos religija yra tarytum varsuojanti pynė, supinta iš įvairiausių tradicijų, kurių istorija veik dviejų tūkstančių metų senumo.Daugelis japonų natūraliai išpažįsta keletą religijų.Tarkime, dažnai japonai švenčia vestuves pagal sintoizmo, o laidoja pagal budistų papročius: nemažai japonų tuokiasi ir pagal budizmo tradicijas, ir pasaulietiškai.Laikydamasi mišrių papročių, šeima, o gal ir atskiras jos narys gali priklausyti kuriai iš … [Skaityti toliau…]

Kinų religija

Kinų religija – unikali.Jos unikalumą  iš dalies paaiškintume tuo, kad kinų religija yra vienintelė iš didžiųjų pasaulio religijų, kuri iš pradžių rutuliojosi izoliuotai, nepatirdama kitų didžiųjų pasaulio religijų įtakos. Konfucianizmas ir daosizmas, dvi iš trijų didžiųjų Kinijos religijų, jau  buvo įgavusios aiškius kontūrus, kai patyrė pirmą reikšmingesnį sąlytį su išoriniu pasauliu.Dėl šios priežasties kinų tikėjimas … [Skaityti toliau…]

BUDA ir BUDIZMAS

Ne taip kaip praėjęs, mūsų amžius neabejoja, kad “istorinis” Buda, budizmo tikėjimo pradininkas, iš tikrųjų gyveno.Jo gyvenimas apipintas gausiomis legendomis: tradicija mums išsaugojo ne detalią biografiją, bet veikiau portretą idealo kokiu turėtų stengtis tapti kiekvienas budistas. Sidharta Gautama, vėliau išgarsėjęs kaip Buda, gimė apie 560m.pr.Kr. Tėvai parinko berniukui Sidhartos vardą, kuris reiškia “tasai, kuris pasiekė … [Skaityti toliau…]

DRĄSA IR TIKĖJIMAS: PARSAI

Žodis “parsai” reiškia tą patį kaip ir “persai”, tai tauta, kuri iškeliavo iš Persijos (Irano) IXa. pabaigoje ieškoti naujo krašto religinei laisvei.Tai buvo zoroastrizmo išpažinėjai: susidūrę su nuožmiu islamo persekiojimu, jie verčiau išsikraustė iš Persijos, tačiau savosios religijos neišsižadėjo. Parsai tikėjo jog jų kelionė į Indiją- dieviškojo plano, įrašyto žvaigždėse, dalis.Jų išlipimas tame krašte buvo … [Skaityti toliau…]

Džainizmas turi tik tris milijonus išpažinėjų

Džainizmas turi tik tris milijonus išpažinėjų ir beveik visi jie gyvena Indijoje.Kaip palyginti taip ribotai paplitusi ir tiek nedaug pasekėjų turinti religija įgijo tokią neregėtą įtaką. Kaip budistai yra Budos pasekėjai, taip džainistai yra Džinos pasekėjai: šitaip yra vadinamas Vardamana, paskutinis išdidžiųjų džainistų mikytojų. Džainistai nepripažįsta Dievo, bet tai nereiškia, jog jie atmeta ir maldą … [Skaityti toliau…]