PIRMASIS LAIŠKAS TIMOTIEJUI

1Apie klaidingus mokytojus 1Paulius, Dievo, mūsų Gelbėtojo, ir Kristaus Jėzaus, mūsų vilties, paliepimu Kristaus Jėzaus apaštalas, 2Timotiejui, tikram sūnui tikėjime: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Kristaus Jėzaus! 3Dar keliaudamas į Makedoniją, aš prašiau tave pasilikti Efeze ir įsakyti kai kuriems, kad jie nemokytų klaidingų mokslų, 4neužsiiminėtų pasakomis ir begalinėmis giminystės … [Skaityti toliau…]

ANTRASIS LAIŠKAS TESALONIKIEČIAMS

1Įžanga. Padėka ir padrąsinimas 1Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve, mūsų Tėve, ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 3Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti, broliai, už jus Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam kiekvieno širdyje vis didėja. 4Todėl … [Skaityti toliau…]

PIRMASIS LAIŠKAS TESALONIKIEČIAMS

1Įžanga. Padėka ir pagyrimas 1Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė! 2Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, 3nuolat minėdami mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. 4Mes žinome, Dievo numylėtieji … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS KOLOSIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Sveikinimai, padėka ir prašymas 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus, – 2šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo! 3Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, 4nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius 5dėlei … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS FILIPIEČIAMS

1Kreipinys, padėka ir prašymas 1Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipuose, kartu su vyskupais ir diakonais. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. 3Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, 4visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, 5už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS EFEZIEČIAMS

1 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems, gyvenantiems Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. 2Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! IŠGANYMO PASLAPTIS IR BAŽNYČIA Dieviškasis išganymo planas 3 Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, 4 mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS GALATAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Kreipimasis 1Paulius, pašauktas apaštalu ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo Tėvo, 2ir visi su manimi esantys broliai – Galatijos bendrijoms. 3Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, 4kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus … [Skaityti toliau…]

ANTRASIS LAIŠKAS KORINTIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Pasveikinimas 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus – Dievo bendrijai Korinte ir visiems šventiesiems, gyvenantiems visoje Achajoje. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 3Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, 4kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir … [Skaityti toliau…]

PIRMASIS LAIŠKAS KORINTIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Sveikinimai, padėka 1Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas – 2Dievo bendrijai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo kiekvienoje vietoje pas juos ir pas mus. 3Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 4Aš nuolat už jus … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS ROMIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Kreipimasis 1Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas [skelbti] gerąją Dievo naujieną, 2kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose Raštuose. 3O ji kalba apie jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo giminės, 4šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo Sūnumi, – Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. 5Per jį esame gavę … [Skaityti toliau…]