MALACHIJO KNYGA

A. IZRAELIO NUODĖMĖS Ištarmė. VIEŠPATIES žodis Izraeliui per Malachiją. Dievo meilė Izraeliui Mylėjau jus, – kalbėjo VIEŠPATS. Bet jūs klausiate: “Kaip mus mylėjai?” Argi Esavas ne Jokūbo brolis? – tai VIEŠPATIES žodis. O tačiau aš mylėjau Jokūbą, bet nekenčiau Esavo. Paverčiau jo kalnus tyrais, atidaviau jo paveldą dykumos šakalams. Jei Edomas mano: “Nors mes ir … [Skaityti toliau…]

ZECHARIJO KNYGA

A. ĮSPĖJIMO IR VILTIES ŽODŽIAI Raginimas grįžti pas Dievą Antraisiais karaliaus Darijaus metais, aštuntą mėnesį , Dievo žodis atėjo Berechijo sūnaus Ido sūnui pranašui Zecharjui: “VIEŠPATS buvo labai supykęs ant jūsų protėvių. Sakyk jiems: taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: – Grįžkite jūs pas mane, – tai Galybių VIEŠPATIES žodis, – sugrįšiu aš pas jus, – kalbėjo … [Skaityti toliau…]

AGĖJO KNYGA

A. SKATINIMAS ATSTATYTI ŠVENTYKLĄ Antraisiais karaliaus Darijaus metais, šeštą mėnesį, pirmą mėnesio dieną, VIEŠPATIES žodis atėjo per pranašą Hagajį Judo valdytojui Šealtielio sūnui Zerubabeliui ir vyriausiajam kunigui Jehozadako sūnui Jehošuai: “Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: ‘Šie žmonės sako, kad dar neatėjo metas atstatyti VIEŠPATIES Šventyklą’” {Tuomet VIEŠPATIES žodis atėjo per pranašą Hagajį:} “Argi metas jums patiems … [Skaityti toliau…]

SOFONIJO KNYGA

A. VIEŠPATIES DIENA – TEISMO DIENA Žodis VIEŠPATIES, kuris atėjo Zefanjui, Kušio sūnui, Gedalijo sūnui, Amarijo sūnui, Hezekijo sūnui Judo karaliaus Amono sūnaus Jošijo dienomis. Šluote nušluosiu visa nuo žemės veido, – tai VIEŠPATIES žodis. Nušluosiu žmones ir gyvulius; nušluosiu padangių paukščius ir jūros žuvis. Parblokšiu nedorėlius, išnaikinsiu žmoniją nuo žemės veido, – tai VIEŠPATIES … [Skaityti toliau…]

HABAKUKO KNYGA

A. DIEVO IR PRANAŠO POKALBIS Ištarmė, kurią Habakukas gavo regėjimo metu. Pranašas skundžiasi Dievui Kaip ilgai šauksiu, VIEŠPATIE, ir tu manęs neišgirsi? Arba rėksiu: “Smurtas!” – ir tu manęs negelbėsi? Kodėl rodai man nusikaltimus ir žiūri į vargą? Mane puola ir prievartauja; vaidai kyla, barniai nesiliauja. Įstatymas neturi galios, teisingumas niekad nelaimi. Sukčius apmauna teisųjį, … [Skaityti toliau…]

NAHUMO KNYGA

A. VIEŠPATIES ATĖJIMAS TEISTI Ištarmė Ninevei. Nahumo iš Elkošo regėjimo knyga. Pavydus ir keršijantis Dievas Alef yra VIEŠPATS; VIEŠPATS yra keršijantis ir dega pykčiu; VIEŠPATS keršija savo nedraugams ir niršta ant savo priešų. Kantrus yra VIEŠPATS, bet didis galybe, – niekad nepalieka VIEŠPATS nenubaudęs kaltojo. Viesulu ir audra jis keliauja, Bet debesys yra jo kojų … [Skaityti toliau…]

MICHĖJO KNYGA

A. BAUSMĖ IZRAELIUI UŽ NUODĖMES Dievo teismas VIEŠPATIES žodis, atėjęs Michėjui iš Morešeto, pranašavusiam apie Samariją ir Jeruzalę Judo karalių Jotamo, Ahazo ir Hezekijo dienomis. Klausykitės, visos tautos, išgirskite, visi gyvenantieji žemėje! Tebūna Viešpats DIEVAS liudytojas prieš jus, Viešpats iš savo šventosios buveinės! Štai! Viešpats palieka savo buveinę, – nužengs ir eis žemės aukštumomis. Po … [Skaityti toliau…]

JONOS KNYGA

A. JONOS PAŠAUKIMAS IR NEKLUSNUMAS Kartą VIEŠPATIES žodis atėjo Amitajo sūnui Jonai: “Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą, ir pašauk jį į teismą, nes jų nedorumas pasiekė mane”. Bet Jona leidosi bėgti nuo VIEŠPATIES Artumo į Taršišą. Jis nusileido į Jafą, susirado į Taršišą plaukiantį laivą, užsimokėjo už kelionę ir įsėdo, norėdamas keliauti … [Skaityti toliau…]

ABDIJO KNYGA

A. EDOMAS KALTINAMAS UŽ ŽIAURUMĄ Abdijo regėjimas. Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS apie Edomą: – Girdėjome pranešimą iš VIEŠPATIES, pasiuntinys buvo pasiųstas tautoms: “Kilkite! Kilkime į karą prieš jį!” Tikėk manimi! Padarysiu tave mažiausią tarp tautų, tu būsi visiškai paniekintas. Tave apakino įžūli širdis, – tave, gyvenantį uolų plyšiuose, turintį būstą aukštumose. Sakai savo širdyje: “Kas … [Skaityti toliau…]

AMOSO KNYGA

A. TAUTŲ TEISMAS Amoso, vieno iš Tekoos kerdžių, žodžiai, kuriuos jis gavo regėjime apie Izraelį Judo karaliaus Uzijo dienomis ir Izraelio karaliaus Joašo sūnaus Jeroboamo dienomis, dveji metai prieš žemės drebėjimą. Jis tarė: – VIEŠPATIES balsas griaudžia iš Ziono, garsiai ataidi iš Jeruzalės; piemenų ganyklos vysta, Karmelio viršūnė džiūsta. Aramas Taip kalbėjo VIEŠPATS: – Dėl … [Skaityti toliau…]