Kalifų pamokymai

Ghulam Sarwar “Islam – beliefs and teachings” (Ištraukos iš skyriaus: Al-Khulafa’ur Rashidun)

KALIFO ABU BAKR PATARIMAI MUSULMONŲ ARMIJAI
1. Visuomet bijokite Allacho. Jis žino kas yra žmogaus širdyje.
2. Būkite malonūs tiems, kurie yra žemesni už Jus (t.y. socialine prasme) ir gerai su jais elkitės.
3. Duokite trumpus, bet aiškius nurodymus. Per ilgi nurodymai yra greitai užmirštami.
4. Pakeiskite savo elgesį prieš sakydami kitiems pakeisti savąjį.
5. Gerbkite priešų pasiuntinius.
6. Savo planus laikykite paslaptyje.
7. Visuomet sakykite tiesą, kad Jums būtų galima duoti teisingą patarimą.
8. Prieš ko nors imdamiesi, tarkitės su savais vyrais. Tai skatina bendradarbiavimą.
9. Imkitės tinkamų priemonių priešui stebėti.
10. Būkite nuoširdūs su visais, su kuriais Jūs bendraujate.
11. Atsisakykite bailumo ir nesąžiningumo.
12. Atsisakykite blogos kompanijos.

KALIFO UMAR PATARIMAI

1. Nesileiskite apgaunami kieno nors reputacijos.
2. Nespręskite apie žmogų pagal tai, kaip jis meldžiasi; geriau stenkitės įžvelgti jo teisingumą bei išmintį.
3. Tik tas, kuris saugo savo paslaptis, iš tiesų kontroliuoja savo reikalus.
4. Bijok to žmogaus, kurio to nekenti.
5. Iš tiesų išmintingas yra tas, kuris sugeba kontroliuoti savo veiksmus.
6. Neatidėliok savo darbo iki rytojaus.
7. Tas, kuris nieko nenutuokia apie blogį, gali lengvai papulti į jo pinkles.
8. Spręsk apie žmogaus protingumą pagal jo klausiamus klausimus.
9. Kuo mažesnis rūpestis materialiniais dalykais suteikia žmogui galimybę gyventi laisvą gyvenimą.
10. Daug lengviau yra neįsivelti į nuodėmes, negu atgailauti.
11. Pasitenkinimas jumis bei padėka yra dvi didelės vertybės, todėl jums neturėtų rūpėti, kurią iš jų gaunate.
12. Būk dėkingas tam žmogui, kuris parodo tau tavo minusus.

KAI KURIE SVARBŪS KALIFO ALI POSAKIAI

1. Tas, kuris pažįsta save, pažįsta ir savo kūrėją.
2. Jei tu myli Allahą, išrauk iš savo širdies meilę šiam pasauliui.
3. Allacho baimė daro žmogų saugesnį.
4. Kaip jūs galite džiaugtis šiuo gyvenimu, kuris kiekvieną valandą trumpėja?
5. Viso pasaulio garbė gali būti sunaikinta vienos valandos nešlovės.
6. Trys ydos daro gyvenimą nepakenčiamą:
a) ker6tingumas; b) pavydas; c) blogas charakteris.
7. Tas, kuris didžiuojasi savo žemiškaisiais turtais šioje nykstančioje egzistencijoje, iš tiesų yra beprotis.
8. Juoką seka ašaros.
9. Kiekvienas oro įkvėpimas yra vienas žingsnis arčiau mirties.
10. Geriausias žmogus yra tas, kuris nuoširdžiai padeda šalia esančiam.
11. Tas, kuris apie save galvoja geriausiai, iš tiesų yra blogiausias.
12. Visų nekenčiamas yra tas žmogus, kuris blogiu atsako už gėrį.
13. Dorybė yra raktas į sėkmę.
14. Išsilavinę žmonės gyvena ir po mirties, kvailiai, gi, yra mirę dar šiame gyvenime.
15. Nėra nieko vertingiau, kaip įgytos žinios.
16. Žinios yra išmintis, todėl išsilavinęs žmogus yra išminčius.
17. Patirtis yra įgytos žinios.
18. Tas, kuris niekuomet savęs nepataiso, niekuomet nepataisys ir kito.
19. Klausykis, ir tu save mokysi: tylėk, ir niekuo nerizikuosi.
20. Tam, kuris apmąsto Allacho dovanas, iš tiesų sekasi.
21. Abejingumas kenkia žmogui daug labiau negu vėžys jo kūne.
22. Vienas iš kvailio požymių yra staigus nuomonės keitimas.
23. Niekuomet nekalbėk netinkamu metu.
24. Saugokis ir venk apkalbų, tai labai karčios sėklos, kurios atskiria žmogų nuo Dievo.
25. Geriausia tiesa yra pažadų tesėjimas.
26. Geriau lik kvailiu, negu meluok.
27. Nepataikauk, tai ne tikėjimo išraiška.
28. Veidmainio liežuvis švarus, bet jo širdis supuvusi.
29. Geriau būti vienam, negu su bloga kompanija.
30. Geras derlius – tai dovana tiem, kurie sėja.

IŠTRAUKOS IŠ HADISŲ

Žodis hadisas arabiškai reiškia „žinios“ arba „informacija“. Tačiau Islame jis turi ypatingą reikšmę. Hadisuose  kalbama apie Pranašo Muhamedo gyvenimą bei poelgius.