PENKIOS MARIJOS PSALMĖSPENKIOS MARIJOS PSALMĖS

“I psalmė Kristaus Motina Marija, didi Valdove ir Karaliene, labai šlovinga mūsų Dievo mieste ir visame jo išrinktųjų susirinkime! Tavo gailestingumas ir Tavo malonės visur skelbiamos; Dievas laimina Tavo rankų darbus. Melski už mus, Valdove, išgydyk mūsų ligas, atimk sopulius ir mūsų širdžių suspaudimą. Atsiųsk mums šventą angelą, kuris mus gintų nuo priešų. Melski už … [Skaityti toliau…]