Centrinės Amerikos mirusios religijos

Majai (300 – 900m. pr. Kr.) Majų religija buvo ir tebėra žmogaus ir dievų susitarimas. Dievai padėdavo žmogui dirbti, aprūpindavo maistu. Malda, aukomis būdavo prašoma materialinių gėrybių, pavyzdžiui, lietaus, kad augtų pasėliai. Dažniausiai aukodavo savą kraują arba žmones (gyvam besant išplėšdavo širdį) bei gvulius, maisto produktus. Prieš šventes reikėdavo susilaikyti nuo lytinių santykių, pasninkauti, atlikti … [Skaityti toliau…]

Religija priešistoriniais laikais

Religijos priešistorė apima laiką nuo žmonijos pradžios  prieš 2-3 mln. metų maždaug iki III tūkstantmečio pr. Kr. Religinė patirtis buvo perduodama žodžiu (prietarais, mitais) ibei mėgdžiojamaisiais veiksmais (ritualais). Daugeliui to meto visuomenių plėtotis sudėtingam religiniam mąstymui neleido kova už būvį, todėl ikirašytinės ir rašytinės religijos skiriasi tuo, jog pirmosios organizuotos remiantis medžiotojų, maisto ieškotojų, žvejų, … [Skaityti toliau…]

Krikščionių savybės prieš atsivertimą ir po jo

“Džonas Bunjanas gimė 1628 m. Anglijoje, mažame Elstono  miestelyje netoli Bedfordo. Jo tėvas dirbo katilus, dėl  to dažnai buvo niekinamas ir išjuokiamas. Paauglystėje  Džonas pasirinko tėvo amatą ir gyvenimo būdą – daug  laiko praleisdavo lošdamas azartinius žaidimus ir  šokdamas, be to, mėgo keiktis. Nors jų šeima gyveno  tokiame Anglijos rajone, kuriame smarkiai plito  kalvinistinės doktrinos, … [Skaityti toliau…]

Kaip tapti Musulmonu?

Kai kurie žmonės mano, kad norint tapti Musulmonu reikia apie tai pranešti savo religijos dvasininkams, teisme arba kitoms instancijoms. Taipogi klaidinga yra nuomonė, kad tiems, kas priima Islamą, kaip asmeninį tikėjimą, yra išduodami pažymėjimai, liudijantys asmenį esant musulmonu. Religijos pakeitimo procesas yra labai lengvas ir visai nereikalauja anksčiau minėtų formalumų, nes Allahui ir taip žinomi … [Skaityti toliau…]

Musulmonių moterų teisės

Moters atžvilgiu, Islamas pripažįsta, kad moteris yra pilnateisis ir lygus partneris vyrui žmonijos pratesimo procese. Jis – tėvas, ji – motina ir abu reikalingi gyvybei užmegzti. Jos vaidmuo ne mažiau svarbus nei jo. Šioje partnerystėje ji su vyru vaidina vienodą vaidmenį; ji dalinasi vienoda atsakomybe su vyru ir joje tiek pat žmogiškumo bruožų kaip ir … [Skaityti toliau…]

Islamo pasidalinimas į Šiitus ir Sunitus (ortodoksus)

Daug svarbesnis už visas kitas sektas yra Islamo pasidalinimas į Šiitus ir Sunitus (ortodoksus). Nors Ali sūnus Hasanas atsisakė paveldėjimo teisės, jaunesnis brolis Husayn (Huseinas) pradėjo sukilimą prieš Umajadų kalifą. Jis surinko savo pasekėjus Medinoje ir rėmėsi Kufah miestu Irake, savo tėvo sostine. Priešai jį įveikė prie Karbalos, Vakarų Irake. Jis ir jo pasekėjai buvo … [Skaityti toliau…]

Muridžitai

Muridžitai – tai grupė, kurią galima lyginti su ankstesne. Muridžitai buvo vadinami  „atidėliotojais”, nes jie manę, kad sprendimas turi būti atidėtas iki paskutiniojo teismo, t.y., kad Alachas turi nuspręsti kas yra geras Musulmonas. Šis mokymas gerai pritiko susijungimui su Umajadais ir laisvesnės gyvensenos priėmimui. Kharidžitai teigė, kad rimtos nuodėmės žmogų atskiria nuo išganymo. (tai maždaug … [Skaityti toliau…]

Kharidžitai atsiskyrę nuo Ali

Kharidžitai atsiskyrę nuo Ali dėl teismo, tai padarė ne vien dėl politinių priežasčių. Dėl iš esmės politinės  Islamo prigimties politika jame visada buvo persipynusi su religija. Kharidžitus religijotyrininkai vertina kaip puritoniškus ir demokratiškus. Jie tikėjo, kad Dievas reikštis per visos tikinčiųjų bendruomenės sprendimus. Todėl išrinktasis Kalifas, tokie kaip Ali, turėtų elgtis griežtai su tais, kurie, … [Skaityti toliau…]

Alacho vadovavimas

Alachas savo valią kaip ir ką daryti išreiškia savo apreiškimuose, kuriuos perduoda Pranašas. Visi pranašai vykdė savo pareigą kaip ir Muhamedas. Jis paliko Alacho žodžius – Koraną ir savo mokymus, kuriuos užrašė jo pasekėjai – Hadisus. Koranas ir hadisaiyra pagrindiniai islamo šaltiniai. Angelai. Dar vienas Alacho kūrinys, išsisklaidę po visatą ir atliekantys jo pavedimus – … [Skaityti toliau…]

Islamo pranašai ir šaukliai (skelbėjai)

Tik Alachas gali pasakyti apie žmonijos sukūrimo tikslą ir tai jis daro per išrinktus žmones, vadinamus pranašais ir šaukliais(skelbėjais). Islamas pripažįsta daugelį Biblijos pranašų tame tarpe Nojų, Abraomą, Mozę, Jėzų ir daug kitų. Paskutinis Alacho pranašas buvo Muhamedas Ibn Abd-Alach Ibn Abd-al Muttalib. Gyvenęs prieš keturiolika šimtmečių. Alachas jam vadovavo, davė savo žodžių ir darbų … [Skaityti toliau…]