Alachas-vienintelis Dievas

Niekas neatsirado be autoriaus ir kūrėjo. Visata, žemė, gyvybė neatsirado pačios savaime – pirmoji viso ko priežastis yra kūrėjas, Alachas arba Dievas. Alachas sukūrė gyvenimą ir mirtį. Jis yra nepriklausomas nuo mirties, amžinojo gyvenimo arba amžinybės. Alachas sukūrė vyrus ir moteris, kad žmonės daugintųsi. Pats jis belytis. Viską ką jis sukūrė jis žino, todėl yra … [Skaityti toliau…]

Apie Islamo tikėjimą

Islamas – arabiškas žodis po Muhamedo įgavęs religinę reikšmę, kuria ženklinama Korano ir Muhamedo religija. Gramatiškai islamas – tai vadinama ketvirtoji taisyklingo negalininkinio kamieno salima veiksmažodinė forma, reiškianti „būti saugiam” , „būti apsaugotam” ir pan. Kitomis formomis jis gali reikšti „apsaugoti”, „išlaisvinti”, „taikinti”, „tapti taika”, „pasiduoti” ir pan. Todėl islamas reiškia „visiškas atsidavimas Dievo valiai”, … [Skaityti toliau…]

Katalikiškos mokyklos vertybės ir principai

Kadangi,visuomenėje nusikalstamumas nemažėja, o švietimo dorinės problemos visuomenėje tampa vis aktualesnės, valstybės švietimo sistemai būtina daugiau dėmesio ir lėšų skirti žmonių dorinės sąžinės ugdymui. Bažnyčia ir Valstybė Lietuvoje atskirtos, tačiau jos gali sėkmingai bendradarbiauti doros ugdymo srityje. Šiam bendradarbiavimui pagrindas jau yra padėtas Konstitucijoje, valstybės įstatymuose ir susitarimuose tarp Lietuvos Respublikos ir Vatikano. Norint įtvirtinti … [Skaityti toliau…]

Japonijos religija

Japonijos religija yra tarytum varsuojanti pynė, supinta iš įvairiausių tradicijų, kurių istorija veik dviejų tūkstančių metų senumo.Daugelis japonų natūraliai išpažįsta keletą religijų.Tarkime, dažnai japonai švenčia vestuves pagal sintoizmo, o laidoja pagal budistų papročius: nemažai japonų tuokiasi ir pagal budizmo tradicijas, ir pasaulietiškai.Laikydamasi mišrių papročių, šeima, o gal ir atskiras jos narys gali priklausyti kuriai iš … [Skaityti toliau…]

Kinų religija

Kinų religija – unikali.Jos unikalumą  iš dalies paaiškintume tuo, kad kinų religija yra vienintelė iš didžiųjų pasaulio religijų, kuri iš pradžių rutuliojosi izoliuotai, nepatirdama kitų didžiųjų pasaulio religijų įtakos. Konfucianizmas ir daosizmas, dvi iš trijų didžiųjų Kinijos religijų, jau  buvo įgavusios aiškius kontūrus, kai patyrė pirmą reikšmingesnį sąlytį su išoriniu pasauliu.Dėl šios priežasties kinų tikėjimas … [Skaityti toliau…]

BUDA ir BUDIZMAS

Ne taip kaip praėjęs, mūsų amžius neabejoja, kad “istorinis” Buda, budizmo tikėjimo pradininkas, iš tikrųjų gyveno.Jo gyvenimas apipintas gausiomis legendomis: tradicija mums išsaugojo ne detalią biografiją, bet veikiau portretą idealo kokiu turėtų stengtis tapti kiekvienas budistas. Sidharta Gautama, vėliau išgarsėjęs kaip Buda, gimė apie 560m.pr.Kr. Tėvai parinko berniukui Sidhartos vardą, kuris reiškia “tasai, kuris pasiekė … [Skaityti toliau…]

DRĄSA IR TIKĖJIMAS: PARSAI

Žodis “parsai” reiškia tą patį kaip ir “persai”, tai tauta, kuri iškeliavo iš Persijos (Irano) IXa. pabaigoje ieškoti naujo krašto religinei laisvei.Tai buvo zoroastrizmo išpažinėjai: susidūrę su nuožmiu islamo persekiojimu, jie verčiau išsikraustė iš Persijos, tačiau savosios religijos neišsižadėjo. Parsai tikėjo jog jų kelionė į Indiją- dieviškojo plano, įrašyto žvaigždėse, dalis.Jų išlipimas tame krašte buvo … [Skaityti toliau…]

Džainizmas turi tik tris milijonus išpažinėjų

Džainizmas turi tik tris milijonus išpažinėjų ir beveik visi jie gyvena Indijoje.Kaip palyginti taip ribotai paplitusi ir tiek nedaug pasekėjų turinti religija įgijo tokią neregėtą įtaką. Kaip budistai yra Budos pasekėjai, taip džainistai yra Džinos pasekėjai: šitaip yra vadinamas Vardamana, paskutinis išdidžiųjų džainistų mikytojų. Džainistai nepripažįsta Dievo, bet tai nereiškia, jog jie atmeta ir maldą … [Skaityti toliau…]

Apie induizmą

Religinė tradicija,kurią vadiname induizmu, formavosi ne mažiau kaip 5000 metų.Tačiau toks jo pavadinimas žinomas tik maždaug nuo 1200, kai užpuolikams musulmonams teko atskirti Indijos tautų tikėjimą nuo savojo.Induizmas kilęs iš persų kalbos žodžio hindu, kuris reiškia “Indijos”, “indiškas”.Tačiau patys indai savo tikėjimą laiko amžinu mokymu ar įstatymu, tuo pabrėždami, kad jų išpažįstama religija yra apreikšta, … [Skaityti toliau…]

Ar tikrai tikėjimas – žmogaus atsakymas Dievui?

Kokios būna religijos? Religijos būna monoteistinės ir politeistinės. Monoteizmas kai tikima vienu Dievu, o politeizmas kai tikima daugeliu Dievų ir įvairiomis dievybėmis.Krikščionybė yra monoteistinė religija. Į Dievą mes prabylame maldomis… Pačius gražiausius žodžius sudedame į maldas ir giesmes, švenčiausiais jausmais pakylame iki dangaus ir tikime, kad tai pati gražiausia ir kilniausia malda. Kas yra krikščionybė? … [Skaityti toliau…]