Žmogaus prigimtis, meilė sau ir dievui

„Žmogus žmogui – vilkas“ „Mylėkite vieni kitus, kaip Aš jus mylėjau“  (Jėzus Kristus) Niekam ne paslaptis, kad žmogaus prigimtis yra dvilypė – viena kitai priešinga, viena kitą papildanti, bet tikrai ne ideali, nes idealų realiame pasaulyje nėra. Kaip atrodytų ideali prigimtis? Žmogaus širdis – tai laukas, dėl kurio vyksta pagrindinė kova. Kas užkovoja mūsų širdies … [Skaityti toliau…]

IMANAS, ISLAMAS BEI ICHSANAS

„Žmogaus tikėjimas (arba arabiškai ‚Imanas‘) yra tikėjimas Alachu (Dievu), Jo angelais, Jo pranašais, bei gyvenimu po mirties. Islamas yra taip vadinamas Allacho (Dievo) garbinimas neasocijuojant Jo su niekuo kitu, Salat (maldų) meldimasis, Zakato (išmaldos) davimas, bei pasninkavimas Ramadano mėnesį. Ichsanas yra Allacho garbinimas taip, tarsi tu Jį matytum, o jeigu tu Jo nematai, tai gali … [Skaityti toliau…]

Džihadas

Džihadas – yra visa tai, ką žmogus daro Dievo garbei. Tai gali būti bet kas, pvz.: pastangos gerai mokytis (mokslo džihadas); pastangos melstis (maldos džihadas); pastangos gerai atlikti visas savo pareigas (gyvenimo džihadas); pastangos ginti bei saugoti savo religiją (karo džihadas); ir t.t „Geriausias žmogus yra tas, kuris sunkiai dirba Allacho naudai, negailėdamas nei savo … [Skaityti toliau…]

Kalifų pamokymai

Ghulam Sarwar “Islam – beliefs and teachings” (Ištraukos iš skyriaus: Al-Khulafa’ur Rashidun) KALIFO ABU BAKR PATARIMAI MUSULMONŲ ARMIJAI 1. Visuomet bijokite Allacho. Jis žino kas yra žmogaus širdyje. 2. Būkite malonūs tiems, kurie yra žemesni už Jus (t.y. socialine prasme) ir gerai su jais elkitės. 3. Duokite trumpus, bet aiškius nurodymus. Per ilgi nurodymai yra … [Skaityti toliau…]

Islamiškoji išmintis

Kiekviena siela kada nors klausia savęs: „Kodėl aš esu čia?“ Atsakymas į šį klausimą, priklausomai nuo žmogaus proto išsivystymo lygio, skamba skirtingai. Vienas pasakys: „Aš čia tam, kad valgyčiau, gerčiau ir linksminčiaus“. Bet tai daro net gyvūnai, todėl galima paklausti, o ką jis nuveikė kaip žmogus. Kitas gali tvirtinti, kad svarbu pasiekti valdžią ir užimti … [Skaityti toliau…]

Islamo šventės

Kiekviena religinė šventė musulmonams turi ypatingą reikšmę, todėl kiekvieno garbinimo proceso pabaigoje Islamas skelbia tam tikrą šventę. Šventė, užbaigianti kasdienines savaitės maldas yra Jum’a-tul-Mubarak (Penktadienio malda); pasninkavimo mėnesio pabaigoje – pati didžiausia Islamiška šventė – Eid-ul-Fitr; na, o Hadžo į šventajį miestą Meką pabaigoje yra švenčiama Eid-ul-Adhia. Islamiškų švenčių sąrašas: Jum’a-tul-Mubarak (Penktadienio Malda) Eid-ul-Fitr (Šv.Ramadano … [Skaityti toliau…]

Islamas – apie islamo religiją

Musulmono pareigos: 1.Tikėti vienintelį Dievą Alachą ir jo pranašą Mahomedą. 2.Islamas kiekvieną musulmoną įpareigoja melstis penkis kartus per dieną. 3.Jis gali melstis bet kur, tačiau esant sąlygom, tai privalo daryti mečetėje. 4.Prieš pradėdamas maldą, jis turi atlikti ritualinį apsiplovimą – nusiauti batus, atsiklaupti ir melstis atsigrežus į meką. Aukojimas yra ne mažiau svarbi kiekvieno musulmono … [Skaityti toliau…]

10 Dievo įsakymų

10 Dievo įsakymų (hebr. עשרת הדברות) arba Dekalogas, – sąrašas taisyklių, kurias, pasak Biblijos, Dievas perdavė Mozei ant Sinajaus kalno, užrašytas ant dviejų akmeninių plokščių. Biblijos hebrajų kalba jie pavadinti עשרת הדברים ,o skaitoma ‘Aseret ha-Dvarîm’. Išvertus tai reiškia „dešimt teiginių“. Pavadinimas „dekalogas“ išvestas iš graikiško pavadinimo δέκαλόγοι, arba „dekalogoi“, („dešimt teiginių“), kuris yra minimas … [Skaityti toliau…]

ŠV. ANZELMO KRYŽIAUS PAŠLOVINIMAS

Sveikas, šventasis kryžiau, mūsų galybe! Sveikas, garbingasis kryžiau, mūsų šlove ir garbe! Sveikas, kryžiau, mūsų pagalba ir prieglobsti! Sveikas, kryžiau, visų liūdinčiųjų paguoda! Sveikas, kryžiau, mūsų pergale ir viltie! Sveikas, kryžiau, mūsų gynėjau ir gyvenime! Sveikas, kryžiau, mūsų atpirkime ir išvadavime! Sveikas, kryžiau, išganymo ženkle ir neįveikiamas mūre prieš visą priešo galybę! Tegul kryžius man … [Skaityti toliau…]

ŠV. ALFONSO LIGUORIO PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI UŽ MARIJĄ

Iš visos širdies dėkoju Tau, Dieve Tėve, už tą malonę, kurią Tavo akyse rado Tavo duktė, Švenčiausioji Mergelė Marija. Iš visos širdies dėkoju Tau, vienatini dangiškojo Tėvo Sūnau, už tą gerumą, kuriuo Tu apgaubei savo Motiną, Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Iš visos širdies dėkoju Tau, Dieve Šventoji Dvasia, už tą meilę, kurią suteikei Tavo Sužadėtinei, Švenčiausiajai … [Skaityti toliau…]