Tekstai

No Image

PENKIOS MARIJOS PSALMĖSPENKIOS MARIJOS PSALMĖS

“I psalmė Kristaus Motina Marija, didi Valdove ir Karaliene, labai šlovinga mūsų Dievo mieste ir visame jo išrinktųjų susirinkime! Tavo gailestingumas ir Tavo malonės visur skelbiamos; Dievas laimina Tavo rankų darbus. Melski už mus, Valdove,…