Tekstai

No Image

Žmogaus prigimtis, meilė sau ir dievui

„Žmogus žmogui – vilkas“ „Mylėkite vieni kitus, kaip Aš jus mylėjau“  (Jėzus Kristus) Niekam ne paslaptis, kad žmogaus prigimtis yra dvilypė – viena kitai priešinga, viena kitą papildanti, bet tikrai ne ideali, nes idealų realiame…


No Image

IMANAS, ISLAMAS BEI ICHSANAS

„Žmogaus tikėjimas (arba arabiškai ‚Imanas‘) yra tikėjimas Alachu (Dievu), Jo angelais, Jo pranašais, bei gyvenimu po mirties. Islamas yra taip vadinamas Allacho (Dievo) garbinimas neasocijuojant Jo su niekuo kitu, Salat (maldų) meldimasis, Zakato (išmaldos) davimas,…


No Image

Džihadas

Džihadas – yra visa tai, ką žmogus daro Dievo garbei. Tai gali būti bet kas, pvz.: pastangos gerai mokytis (mokslo džihadas); pastangos melstis (maldos džihadas); pastangos gerai atlikti visas savo pareigas (gyvenimo džihadas); pastangos ginti…


No Image

Kalifų pamokymai

Ghulam Sarwar “Islam – beliefs and teachings” (Ištraukos iš skyriaus: Al-Khulafa’ur Rashidun) KALIFO ABU BAKR PATARIMAI MUSULMONŲ ARMIJAI 1. Visuomet bijokite Allacho. Jis žino kas yra žmogaus širdyje. 2. Būkite malonūs tiems, kurie yra žemesni…


No Image

Islamiškoji išmintis

Kiekviena siela kada nors klausia savęs: „Kodėl aš esu čia?“ Atsakymas į šį klausimą, priklausomai nuo žmogaus proto išsivystymo lygio, skamba skirtingai. Vienas pasakys: „Aš čia tam, kad valgyčiau, gerčiau ir linksminčiaus“. Bet tai daro…


No Image

Islamo šventės

Kiekviena religinė šventė musulmonams turi ypatingą reikšmę, todėl kiekvieno garbinimo proceso pabaigoje Islamas skelbia tam tikrą šventę. Šventė, užbaigianti kasdienines savaitės maldas yra Jum’a-tul-Mubarak (Penktadienio malda); pasninkavimo mėnesio pabaigoje – pati didžiausia Islamiška šventė –…


No Image

Islamas – apie islamo religiją

Musulmono pareigos: 1.Tikėti vienintelį Dievą Alachą ir jo pranašą Mahomedą. 2.Islamas kiekvieną musulmoną įpareigoja melstis penkis kartus per dieną. 3.Jis gali melstis bet kur, tačiau esant sąlygom, tai privalo daryti mečetėje. 4.Prieš pradėdamas maldą, jis…


No Image

10 Dievo įsakymų

10 Dievo įsakymų (hebr. עשרת הדברות) arba Dekalogas, – sąrašas taisyklių, kurias, pasak Biblijos, Dievas perdavė Mozei ant Sinajaus kalno, užrašytas ant dviejų akmeninių plokščių. Biblijos hebrajų kalba jie pavadinti עשרת הדברים ,o skaitoma ‘Aseret…


No Image

ŠV. ANZELMO KRYŽIAUS PAŠLOVINIMAS

Sveikas, šventasis kryžiau, mūsų galybe! Sveikas, garbingasis kryžiau, mūsų šlove ir garbe! Sveikas, kryžiau, mūsų pagalba ir prieglobsti! Sveikas, kryžiau, visų liūdinčiųjų paguoda! Sveikas, kryžiau, mūsų pergale ir viltie! Sveikas, kryžiau, mūsų gynėjau ir gyvenime!…


No Image

ŠV. ALFONSO LIGUORIO PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI UŽ MARIJĄ

Iš visos širdies dėkoju Tau, Dieve Tėve, už tą malonę, kurią Tavo akyse rado Tavo duktė, Švenčiausioji Mergelė Marija. Iš visos širdies dėkoju Tau, vienatini dangiškojo Tėvo Sūnau, už tą gerumą, kuriuo Tu apgaubei savo…