Kauno Kristaus Prisikėlimo cerkvė

Tai ankstyviausias mūrinis statinys buvusiose kapinėse, iškilęs stačiatikių sklypo centre. Cerkvė suprojektuota 1858 m. Vyriausioje kelių ir viešųjų pastatų valdyboje Sankt Peterburge. Pastatas nedidelis, graikiško kryžiaus plano. Statant išplėsta priecerkvio dalis, virš jos iškeltas bokštelis. Nuo prospekto link cerkvės vedė tiesus takas. Iki 1935 m. buvo metropolito katedros cerkvė. Po Pirmojo pasaulinio karo parapijos lėšomis … [Skaityti toliau…]

Kauno Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboras

Pirmoji stačiatikių šventovė Kaune pastatyta XVI a. pabaigoje. 1620 m. karalius Zigmantas Vaza įsakė uždaryti cerkvę Senamiestyje. 1824 m. įsteigta Kauno stačiatikių parapija. Nuo XIX a. iki XX a. pradžios Kaune pastatyta 16 cerkvių ir koplyčių. Įgulos soborą pritaikius Lietuvos kariuomenės bažnyčiai, 1930 m. ministrų kabinetas Kristaus Prisikėlimo cerkvės padidinimui skyrė 75 000 litų. Tačiau … [Skaityti toliau…]

Kauno mečetė

Apie 1860 m. pastatyta medinė mečetė ir du mediniai namai prie dabartinės Totorių gatvės. Viename buvo prieglauda, kitame gyveno totorių bendruomenės vyresnysis. 1930 m. Kauno totorių draugijos iniciatyva pastatyta nauja mūrinė mečetė. Projekto autoriai architektai Vaclovas Michnevičius ir Adolfas Netyksas. Statyba truko vienerius metus. Sumūryta iš tuščiavidurių betono blokelių, viduje ir išorėje tinkuota. Perdangą laiko … [Skaityti toliau…]

Divridžio didžioji mečetė

Divridžio didžioji mečetė ir ligoninė (turkiškai Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa) yra puošni mečetė ir medicinos pastato kompleksas, pastatytas 1299 m. Divridžio mieste, Turkijos Sivas provincijoje. Komplekso statybą užsakė vienos iš Turkijos provincijų vadovas Ahmet Šeichas, o architektu buvo paskirtas Ahlat Hürremshah. Ant vieno iš pastatų yra įrašytas pagyrimas sultonui Alaeddin Keykubad I. Tuo pačiu … [Skaityti toliau…]

Didžioji Hasano II mečetė

Didžioji Hasano II mečetė (arab. مسجد الحسن الثاني) stovi Kasablankoje, Maroke. Pagal prancūzų architekto Mišelio Pinso (pranc. Michel Pinseau) projektą, 1993 m. rugpjūčio 30 d. mečetę pastatė prancūzų statybos bendrovė „Bouygues“[1]. Ši mečetė dabar yra antra pagal dydį pasaulyje po Charamo mečetės Mekoje ir yra viena gražiausių religinių pastatų pasaulyje.

Antanas Strazdas

Antanas Strazdas (Strazdelis, Drazdauskas, 1763 m. kovo 9 d. Astrave, dab. Margėnai, Rokiškio raj. – 1833 m. balandžio 23 d. Kamajuose) – lietuvių dvasininkas ir poetas. Tikrų faktų apie Strazdo biograiją yra labai mažai, todėl jis lietuvių literatūros istorijoje tapo pusiau legendiniu asmeniu. Žinoma, kad gimė baudžiauninko šeimoje. Vaikystėje ganė gyvulius, paaugęs padėjo tėvams Mokėsi … [Skaityti toliau…]

Hermanas Šulcas

Hermanas Jonas Šulcas (g. 1939 m. spalio 27 d. Klaipėda) – Lietuvos kunigas salezietis, misionierius, globos namų, amatų mokyklos ir gimnazijos Ruandoje ir Jaunimo sodybos Kretingos rajone, Kėkštuose, steigėjas. Gimė Klaipėdos vokiečio liuterono ir katalikės žemaitės Elžbietos Mockutės (1913–2004 m., palaidota Kartenoje), kilusios iš Abakų kaimo, šeimoje. Artėjant Antrajam pasaulinio karo frontui ir šeimai traukiantis … [Skaityti toliau…]

Adolfas Lapinskas

Mokėsi Sintautų pradinėje mokykloje, Marijampolės progimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. 1868 m. įšventintas kunigu, vikaravo Lomžoje, Raigarde ir Tykocine, klebonavo Liubotine bei Račkose. Seminarijos profesoriaus Jono Jamelkovskio paragintas, užrašinėjo lietuviškas mįsles, priežodžius ir dainas tuometinėse Marijampolės bei Kudirkos Naumiesčio apskrityse. Rusų valdžia spausdinti rinkinio lotyniškomis raidėmis neleido, rankraštis dingo. Prarastas ir jo sukurtas eilėraščių rinkinys „Garsas … [Skaityti toliau…]

Pranciškus Butkevičius

Kilęs iš valstiečių šeimos. 1850 m. baigė Varnių kunigų seminariją, paskirtas Kvėdarnos parapijos vikaru. Nuo 1859 m. Žvingių administratorius, nuo 1860 m. klebonas. Reiškėsi kaip literatas. Rėmė 1863 m. sukilėlius. Apie 1867 m. Motiejus Valančius jį įtraukė į savo knygnešių organizaciją. Per jį Antanas Brundza arba Jonas Zabermanas perduodavo M. Valančiui į Kauną pirmuosius Tilžėje … [Skaityti toliau…]

Karveliškių kapinės

Karveliškių kapinės Vienos didžiausių kapinių Lietuvoje. Laidojami mirę Vilniaus miesto gyventojai.