DRĄSA IR TIKĖJIMAS: PARSAI

Žodis “parsai” reiškia tą patį kaip ir “persai”, tai tauta, kuri iškeliavo iš Persijos (Irano) IXa. pabaigoje ieškoti naujo krašto religinei laisvei.Tai buvo zoroastrizmo išpažinėjai: susidūrę su nuožmiu islamo persekiojimu, jie verčiau išsikraustė iš Persijos, tačiau savosios religijos neišsižadėjo.
Parsai tikėjo jog jų kelionė į Indiją- dieviškojo plano, įrašyto žvaigždėse, dalis.Jų išlipimas tame krašte buvo atsakas į jų maldas, jiems nedaug tereikėjo pakeisti gyvenimo būdą, kad prisitaikytų prie Indijoje vyraujančios gyvensenos: ir jų religija nesikirto, o harmoningai pritapo prie jų šeimininkų Indijoje tikėjimo.Šituo parsai šventai tikėjo dar XVIIa. tebetiki jie ir šiandieną.

Europiečių, o ypač britų pirklių atkeliavimas į Indiją XVIIa. buvo įvykis, iš esmės pakeitęs persų likimą.Ypač viliojanti perspektyva nacionalinėms mažumoms, tokioms kaip parsai,atrodė čia visiems žadama religijos laisvė bei teisingumas.1850m. parsų nuosavybėje jau buvo pusė salos.