Kinų religija

Kinų religija – unikali.Jos unikalumą  iš dalies paaiškintume tuo, kad kinų religija yra vienintelė iš didžiųjų pasaulio religijų, kuri iš pradžių rutuliojosi izoliuotai, nepatirdama kitų didžiųjų pasaulio religijų įtakos. Konfucianizmas ir daosizmas, dvi iš trijų didžiųjų Kinijos religijų, jau  buvo įgavusios aiškius kontūrus, kai patyrė pirmą reikšmingesnį sąlytį su išoriniu pasauliu.Dėl šios priežasties kinų tikėjimas įgavo tokį pavidalą, kurio nepalyginsi su jokia kita pasaulio religija.Pavyzdžiui, nei konfucianizmas, nei daosizmas nė kiek nepanašūs nei į judaizmą, nei į krikščionybę, nei į islamą- monoteistines religijas, kurių centre Dievas.