V. KOLUMBANO MALDA, PRAŠANT DIEVIŠKOS ŠVIESOS

Viešpatie, prašau Tave vardan Jėzaus Kristaus, Tavo Sūnaus, manojo Dievo, duok man tos meilės, kuri nežino saulėlydžio, kad mano žibintas visuomet užsidegtų ir niekuomet neužgestų, kad jis man degtų, o kitiems šviestų. Tu, Kristau, mieliausiasis mūsų Išganytojau, teikis uždegti mano žibintą, kad jis amžinai šviestų Tavo šventovėje, kad iš Tavęs – amžinosios šviesos – jis … [Skaityti toliau…]

MALDA JUNGIANTIS PRIE INTERNETO

Visagali amžinasis Dieve, Tu sukūrei mus pagal savo paveikslą ir liepei ieškoti viso, kas gera, teisinga ir gražu, ypač dieviškajame Tavo viengimio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus asmenyje. Suteik, meldžiame, kad užtariant šventajam vyskupui ir mokytojui Izidoriui, naršydami internete kreiptume savo rankas ir akis į tai, kas Tau patinka, bei visus, su kuriais bendraujame internete, … [Skaityti toliau…]

MALDA PRAŠANT TAIKOS

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu kalbėjai savo apaštalams: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis“ (Jn 14, 27). Nežiūrėk mūsų nuodėmių, bet savo nuopelnų ir suteik visiems Tavo tarnams, kad tie, kuriuos visagalis Tėvas sukūrė ir veda, kuriuos Tu atpirkai Brangiausiuoju Krauju ir paskyrei amžinajam gyvenimui, vienas … [Skaityti toliau…]

PRAŠANT PERGALĖS KOVOJE

Visagali Viešpatie Dieve, karalių Karaliau ir viešpačių Viešpatie, Tavo rankoje yra visokia pergalė, Tu sutriuškini bet kokį karą. Suteik man, kad Tavoji ranka sutvirtintų mano širdį, kad Tavo galybės sustiprintos mano rankos ir galia pajėgtų gerai kovoti ir vyriškai veikti, o mano priešai mano akivaizdoje kristų ir griūtų, kaip pargriuvo Galijotas Tavo tarno Dovydo akivaizdoje, … [Skaityti toliau…]

SAVOS VALIOS ATIDAVIMAS DIEVUI

Suteik man, gerasis Jėzau, savo malonę, kad ji būtų pas mane, veiktų su manimi ir ištvertų kartu su manimi iki galo. Leisk man visuomet trokšti ir norėti to, kas Tau atrodys labiau priimtina ir brangu. Tavo valia tebūna mano valia, o mano valia tegul visuomet seka Tavąją bei tobulai su ja sutinka. O kad aš … [Skaityti toliau…]

PRAŠANT TIKRO ATSIVERTIMO MALONĖS

Pašalink iš manęs, Viešpatie, akmens širdį, išimk sustingusią, išmesk neapipjaustytą širdį. Duok man naują, gyvą ir tyrą širdį! Tu apvalai širdis ir myli jų švarumą – pasiimk mano širdį kaip nuosavybę, gyvenk joje, palaikydamas ir pripildydamas ją, nes esi aukštesnis už didžiausias mano aukštumas ir labiau vidinis, nei mano giliausias vidus! Tu esi grožio pavyzdys … [Skaityti toliau…]

Malda į šv. Mykolą Arkangelą

Šlovingasis dangaus kareivijų Vade, šventasis arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir mūšyje „su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose“ (Ef 6, 12). Ateik į pagalbą žmonėms, kuriuos „Dievas sukūrė neišnaikinamus, padarė juos pagal savo paveikslą“ (Sap 2, 23) ir iš velnio tironijos „nupirko didele kaina“ (1 Kor 6, 20). … [Skaityti toliau…]

ŠV. MIKALOJAUS IŠ FLIUĖS MALDA

Mano Viešpatie ir mano Dieve, atimk viską iš manęs, kas man kliudo ateiti pas Tave. Mano Viešpatie ir mano Dieve, duok man viską, kas man padėtų žengti pas Tave. Mano Viešpatie ir mano Dieve, atplėšk mane nuo manęs paties ir visą mane paimk savo nuosavybėn.

MALDA PRAŠANT IŠTVERMĖS

Dieviškasis Išganytojau, Tu perspėjai, kad siunti mus kaip avis tarp vilkų, kad mes būsime visų nekenčiami dėl Tavo vardo, ir tik tas, kuris ištvers iki galo, bus išganytas. Prašome Tave, teikis savo malone mus išsirinkti, mums padėti, palaikyti mus ir mūsų vadovus, bendradarbius, draugus bei geradarius ir visus krikščionis, kad per visas negandas, pavojus sielai, … [Skaityti toliau…]

PAL. KLODO DE LA COLOMBIERE MALDA

Jėzau, Tu esi vienintelis ir tikras draugas. Tu daliniesi su manimi mano vargais, Tu juos sau prisiimi, Tu visuomet moki juos paversti į gera. Tu meiliai manęs klausaisi, kai pasakoju apie savo sielvartus, ir niekada neatsisakai man jų sušvelninti. Aš Tave randu visada ir bet kurioje vietoje. Tu niekada neatsitolini, o jeigu man reikėtų pakeisti … [Skaityti toliau…]