Ligonio malda

Dievo Motina Nuolatine Gelbėtoja, jau ilgai ir daug kenčiu. Sergant kūnui, nusilpo ir mano dvasia, jau ir melstis man sunku. Niekas neatneša man palengvėjimo. Net pokalbis su giminaičiais ir draugais mane vargina. Mano širdyje pamažu nyksta kantrybė ir viltis, jų vietą užėmė kartybė, skausmas ir liūdesys. Į Tave, Marija, sudedu visą savo viltį! Tu negali … [Skaityti toliau…]

Malda už ligonį

Dievo Motina Nuolatine Gelbėtoja, Tavo dieviškasis Sūnus, kurį kadaise laikei rankose, išklauso kiekvieną Tavo prašymą. Pavesk jam šį ligonį, už kurį Tave šiandien nuolankiai meldžiu. Tik ištark žodį, ir jam bus sugrąžinta sveikata. Neatsakyk šios malonės! Ligoniai džiaugiasi ypatingu Tavo gerumu – išmelsk Jėzų, kad išsaugotų mums šio brangaus ligonio gyvybę. Tu pati būk jam … [Skaityti toliau…]

LAIMINGOS MIRTIES LITANIJA

Viešpatie Jėzau, gerasis Dieve, gailestingumo Tėve, kreipiuosi į Tave nusižeminusia, sugraudinta ir atgailaujančia širdimi. Pavedu Tau savo paskutinę valandą ir tai, kas seks po jos. Kai sustingusios kojos įspės mane, kad mano šios žemės kelionė jau baigiasi, R. gailestingasis Jėzau, pasigailėk manęs! Kai mano nusilpusios ir drebančios rankos nebegalės priglausti kryžiaus prie krūtinės ir, nepaisant … [Skaityti toliau…]

MALDA LAIMINGOS MIRTIES MALONEI IŠPRAŠYTI

Parpuolęs prieš Tavo nuostabios didybės sostą, prašau Tave, mano Dieve, paskutinės iš visų malonių – laimingos mirties malonės. Kad ir kaip blogai panaudojau gyvenimą, kurį man davei, suteik man malonę gerai jį užbaigti ir mirti Tavo meilėje. Atleisk man, mano Dieve, visą blogį, kurį padariau, ir tegul Tau būna malonus gėris, kurį padėjai man padaryti. … [Skaityti toliau…]