Garbinu Tave, mano Dieve, ir myliu Tave iš visos širdies…

Kategorija: Ryto maldos

Į Tavo rankas, Viešpatie, ir į Tavo šventųjų angelų rankas…

Kategorija: Ryto maldos

Visagali Viešpatie Dieve, kuris mums leidai sulaukti šios dienos pradžios…

Kategorija: Ryto maldos

Švenčiausioji Mergele, Dievo Motina…

Kategorija: Ryto maldos

Mano Dieve, Tu žinai mano silpnumą…

Kategorija: Ryto maldos

Mieliausias Jėzau, dieviškasis tobulumo…

Kategorija: Ryto maldos

Mano Dieve, nuolankiai dėkoju Tau…

Kategorija: Ryto maldos

Mano Dieve, aš tvirtai tikiu visomis tiesomis…

Kategorija: Ryto maldos

Švenčiausioji ir didingiausioji Trejybe…

Kategorija: Ryto maldosPuslapis 1 iš 11