Mieliausias Jėzau, dieviškasis tobulumo…

Mieliausias Jėzau, dieviškasis tobulumo, kurio mes turime siekti, pavyzdy, aš stengsiuosi, kiek tik galėdamas, pasidaryti panašus į Tave: būti švelnus, kuklus, paklusnus, skaistus, uolus, kantrus, gailestingas ir nuolankus kaip Tu. Aš labai stengsiuosi, kad šiandien nenupulčiau, kad nepadaryčiau tų nusižengimų, kuriuos taip dažnai darau, ir nuoširdžiai sieksiu pasitaisyti.