Švenčiausioji ir didingiausioji Trejybe…

Švenčiausioji ir didingiausioji Trejybe,
vienas Dieve trijuose Asmenyse,
aš tikiu, kad Tu dabar esi čia.
Aš garbinu Tave su giliausiu nusižeminimu
ir iš visos širdies šlovinu aukščiausią Tavo didybę.