Mano Dieve, nuolankiai dėkoju Tau…

Mano Dieve, nuolankiai dėkoju Tau už visas malones, kurias man iki šiol suteikei. Dėl Tavo gerumo sulaukiau ir šios dienos, todėl noriu ją skirti vien tik Tavo tarnybai. Aukoju Tau visas šios dienos mintis, visus žodžius, darbus ir vargus. Palaimink juos, Viešpatie, kad neliktų nieko, kas nebūtų įkvėpta Tavo meilės ir netarnautų didesnei Tavo garbei.