Mano Dieve, aš tvirtai tikiu visomis tiesomis…

Mano Dieve, aš tvirtai tikiu visomis tiesomis, kurias Tu apreiškei ir kurių mus mokai per savo Bažnyčią, kadangi Tu negali nei pats klysti, nei mūsų klaidinti.

Mano Dieve, aš viliuosi, tvirtai pasitikėdamas, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų Tu duosi man savo malonę šiame pasaulyje ir, jeigu laikysiuosi Tavo įsakymų, – amžinąją laimę kitame, nes Tu tai pažadėjai, o savo pažadų laikaisi.

Mano Dieve, aš Tave myliu visa širdimi, labiau už viską, nes Tu esi be galo geras, be galo vertas meilės, ir dėl Tavo meilės myliu savo artimą kaip save patį.