Maldos


No Image

Pirmoji šv. Brigitos malda

Pirmoji malda O Jėzau Kristau, Tave mylintiems esi amžina saldybė, visokią laimę ir troškimus pranokstantis džiugesys. Tu esi nusidėjėlių išganytojas ir mylėtojas, prisipažinęs, jog Tavo džiaugsmas yra būti su žmonių vaikais, ir laikų gale dėl…


No Image

Penktoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, amžinosios šviesos atspindy, atmink tą sielvartą, kai skaidrioje savo didybės šviesoje pamatei išrinktumą gerųjų, išganytų Tavo kančios nuopelnais, ir atmestinumą blogųjų, pasmerktų dėl savo nusikaltimų. Prašau Tave dėl Tavo bedugnio gailestingumo, kuriuo tada…


No Image

PENKIŲ VIEŠPATIES ŽAIZDŲ PAGARBINIMAS

V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti. V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie…


No Image

Paskutinė šv. Brigitos malda

O Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, priimk šias maldas su ta viską pranokstančia meile, dėl kurios iškentei visas Tavo švenčiausiojo Kūno žaizdas. Pasigailėk manęs, savo tarno, bei visų nusidėjėlių, ir visiems tikintiesiems, gyviems ir…


No Image

PASIAUKOJIMAS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI

Mano mylimiausias Jėzau, šiandien iš naujo ir visiškai pasiaukoju Tavo dieviškajai Širdžiai. Aukoju Tau savo kūną ir jo pojūčius, savo sielą su visomis jos jėgomis – visą save. Aukoju Tau visas savo mintis, žodžius ir…


No Image

PAL. HENRIKO SŪZO MALDA

O meilės Sakramente, o aukščiausio maloningumo Taure! Viešpatie, kokia tai didelė dovana – priimti į savo širdį Tavo paties meilę ir būti perkeistam jos malonės. Jau nebetrokštu Tavęs regėti akimis, nes tikėjimo akis mane geriau…


No Image

PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI

Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, mes puolame ant kelių prieš Tavo dievišką didybę ir nuolankiai meldžiame mūsų nuodėmių atleidimo. I. Mes garbiname Tave, visagalis Tėve, ir dėkojame Tau iš visos širdies, kad padovanojai…


No Image

NUSIDĖJĖLIO MALDA MARIJAI

Dievo Motina, Švenčiausioji Marija, kaip dažnai savo nuodėmėmis jau esu nusipelnęs pragaro kančių! Nuosprendis jau galėjo būti paskelbtas, gal net man pirmąkart nusidėjus, jei savo maloningu gailestingumu nebūtum sulaikiusi dieviškojo teisingumo rankos. Tu įveikei mano…


No Image

NOVENA PRIEŠ KALĖDAS IR KIEKVIENO MĖNESIO 25 DIENĄ

I. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui ir viso pasaulio išganymui aš aukoju Tau mūsų dieviškojo Atpirkėjo Gimimo paslaptį. Garbė Dievui Tėvui… II. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui…