Senasis testamentas

JOZUĖS KNYGA

A. KANAANO UŽKARIAVIMAS Dievo žodis Jozuei VIEŠPATIES tarnui Mozei mirus, VIEŠPATS kalbėjo Mozės patarnautojui Nuno sūnui Jozuei, tardamas: “Mano tarnas Mozė mirė. Tuojau pasiruošk pereiti Jordaną – tu ir visi šie žmonės – ir įeikite į kraštą, kurį duodu jiems…


PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGA

A. ISTORINĖ APŽVALGA. IR PASKATINIMAS Pirmoji Mozės kalba Šie yra žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į visą Izraelį anapus Jordano dykumoje, Araboje priešais Sufą, tarp Parano ir Tofelo, Labano, Hazerotų ir Di-Zahabo. Nuo Horebo į Kadeš-Barneą per Seiro kalnus yra vienuolika…


SKAIČIŲ KNYGA

A. PASIRENGIMAS KELIAUTI NUO SINAJAUS KALNO Žmonių surašymas Antraisiais metais po jų išėjimo iš Egipto žemės, antrojo mėnesio pirmąją dieną, VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo palapinėje, Sinajaus dykumoje, tardamas: “Surašykite visą izraeliečių bendriją pagal klanus ir protėvių namus, įrašydami visus vyrus…


KUNIGŲ KNYGA

A. AUKŲ APEIGOS Deginamoji auka VIEŠPATS pasišaukė Mozę ir kalbėjo jam iš Susitikimo palapinės, tardamas: “Kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems: kai kas nors iš jūsų nori atvesti VIEŠPAČIUI gyvulio atnašą, atveskite atnašą iš jaučių bandos ar iš avių bei ožkų…


IŠĖJIMO KNYGA

IŠĖJIMO KNYGA A. IZRAELIEČIAI EGIPTE Jokūbo palikuonys Egipte Šie yra vardai Izraelio sūnų, atsikėlusių su Jokūbu į Egiptą. Kiekvienas jų atsikėlė su savo šeimyna: Reubenas, Simeonas, Levis ir Judas; Issacharas, Zebulunas ir Benjaminas; Danas ir Naftalis, Gadas ir Ašeras. Visų…


PRADŽIOS KNYGA

PRADŽIOS KNYGA A. PRIEŠISTORĖ Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę,ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė “Tebūna šviesa!” Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad…