JOZUĖS KNYGA

A. KANAANO UŽKARIAVIMAS Dievo žodis Jozuei VIEŠPATIES tarnui Mozei mirus, VIEŠPATS kalbėjo Mozės patarnautojui Nuno sūnui Jozuei, tardamas: “Mano tarnas Mozė mirė. Tuojau pasiruošk pereiti Jordaną – tu ir visi šie žmonės – ir įeikite į kraštą, kurį duodu jiems – izraeliečiams! Kiekvieną vietą, į kurią tik įkelsite koją, atiduodu jums, lygiai kaip Mozei pažadėjau. … [Skaityti toliau…]

PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGA

A. ISTORINĖ APŽVALGA. IR PASKATINIMAS Pirmoji Mozės kalba Šie yra žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į visą Izraelį anapus Jordano dykumoje, Araboje priešais Sufą, tarp Parano ir Tofelo, Labano, Hazerotų ir Di-Zahabo. Nuo Horebo į Kadeš-Barneą per Seiro kalnus yra vienuolika dienų kelionės. Keturiasdešimtais metais, vienuolikto mėnesio pirmąją dieną, Mozė kalbėjo izraeliečiams, kaip VIEŠPATS jam buvo … [Skaityti toliau…]

SKAIČIŲ KNYGA

A. PASIRENGIMAS KELIAUTI NUO SINAJAUS KALNO Žmonių surašymas Antraisiais metais po jų išėjimo iš Egipto žemės, antrojo mėnesio pirmąją dieną, VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo palapinėje, Sinajaus dykumoje, tardamas: “Surašykite visą izraeliečių bendriją pagal klanus ir protėvių namus, įrašydami visus vyrus vardais. Tu ir Aaronas surašysite pagal jų gretas visus dvidešimties metų ir vyresnius Izraelio vyrus, … [Skaityti toliau…]

KUNIGŲ KNYGA

A. AUKŲ APEIGOS Deginamoji auka VIEŠPATS pasišaukė Mozę ir kalbėjo jam iš Susitikimo palapinės, tardamas: “Kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems: kai kas nors iš jūsų nori atvesti VIEŠPAČIUI gyvulio atnašą, atveskite atnašą iš jaučių bandos ar iš avių bei ožkų kaimenės. Jei atnaša yra deginamoji auka iš jaučių bandos, jis atves sveiką jautį prie Susitikimo … [Skaityti toliau…]

IŠĖJIMO KNYGA

IŠĖJIMO KNYGA A. IZRAELIEČIAI EGIPTE Jokūbo palikuonys Egipte Šie yra vardai Izraelio sūnų, atsikėlusių su Jokūbu į Egiptą. Kiekvienas jų atsikėlė su savo šeimyna: Reubenas, Simeonas, Levis ir Judas; Issacharas, Zebulunas ir Benjaminas; Danas ir Naftalis, Gadas ir Ašeras. Visų asmenų, gimusių pačiam Jokūbui, buvo septyniasdešimt. Juozapas jau buvo Egipte. Numirė Juozapas, išmirė ir visi … [Skaityti toliau…]

PRADŽIOS KNYGA

PRADŽIOS KNYGA A. PRIEŠISTORĖ Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę,ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė “Tebūna šviesa!” Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą Diena, o tamsą … [Skaityti toliau…]