ANGELO SARGO LITANIJA

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R. melski už mus. Šventasis Juozapai, skaistusis Angelų Karalienės Sužadėtini, Šventasis Angele, kuris esi mano saugotojas, Šventasis Angele, kurį aš garbinu … [Skaityti toliau…]