Tryliktoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, stiprusis liūte, nemirtingas ir nenugalimas Karaliau, atmink, kaip kentėjai, kai galutinai išseko visos Tavo širdies ir kūno jėgos ir kai, nulenkęs galvą, tarei: „Atlikta“.

Dėl šio suspaudimo ir skausmo pasigailėk manęs, kai viską atlikus ir dvasiai išeinant, mano siela drebės išsigandusi. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.