ŠV. LUIZOS DE MARILLAC PASIAUKOJIMAS MARIJAI

Švenčiausioji Mergele, aš tikiu ir išpažįstu Tavo šventąjį ir nekaltąjį, tyrą ir be dėmės Prasidėjimą, o tyriausioji Mergele! Per savo mergaitišką nekaltybę, savo Nekaltąjį Prasidėjimą, savo šlovingą Dievo Motinos titulą išprašyk man iš savo brangiojo Sūnaus nusižeminimo, artimo meilės, didelio širdies, kūno ir proto tyrumo, šventos ištvermės gerame iki galo, pamaldumo dovanos, gero gyvenimo ir geros mirties. Amen.