ŠV. ARSO KLEBONO MALDA SUNKUMUOSE

O Jėzaus Motina, dėl Tavo neišmatuojamų skausmų, kuriuos patyrei kenčiant ir mirštant Tavo dieviškajam Sūnui, ir dėl tų karčių ašarų, kurias praliejai, prašau Tave, vienybėje su Tavo skausmais ir ašaromis paaukok dangiškajam Tėvui žaizdotą ir kruviną šventąjį mūsų dieviškojo Atpirkėjo kūną, kad būtų išgelbėtos sielos ir kad gaučiau tą malonę, kurios prašau… Amen.