PAL. KLODO DE LA COLOMBIERE PASITIKĖJIMO DIEVU AKTAS

Mano Dieve, aš esu tvirtai įsitikinęs, kad Tu rūpiniesi Tavimi pasitikinčiais ir kad nieko negali trūkti tam, kuris visų dalykų laukia iš Tavęs. Todėl nusprendžiau ateityje gyventi be jokio rūpesčio ir pavesti Tau visus savo nerimavimus: „Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes Tu vienas, Viešpatie, leidi be rūpesčio ilsėtis“ (Ps 4, 9). Žmonės gali iš manęs išplėšti ir turtus, ir garbę, sunki liga gali man atimti jėgas ir priemones Tau tarnauti, per nuodėmę aš netgi galiu prarasti Tavo malonę, bet aš niekada neprarasiu vilties, aš ją išsaugosiu iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos, ir visi pragaro demonai tą akimirką veltui stengsis, norėdami ją iš manęs atimti: „Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu“. Vieni gali tikėtis laimės iš savo turtų ar iš savo talentų, kiti kliautis savo gyvenimo nepriekaištingumu, savo atgailos griežtumu, duotų išmaldų skaičiumi ar maldų karštumu, bet „Tu vienas, Viešpatie, leidi be rūpesčio ilsėtis“. Viešpatie, pasitikėjimas Tavimi yra visa mano viltis. Šis pasitikėjimas niekada nieko nesuklaidino: „Ar kas nors, pasitikėjęs Viešpačiu, buvo apviltas?“ (Sir 2, 10).

Tad esu įsitikinęs, kad būsiu amžinai laimingas, nes to tvirtai tikiuosi ir viliuosi Tavimi, mano Dieve: „Tavimi, Viešpatie, pasitikiu, nebūsiu sugėdintas per amžius“ (Ps 31, 2). Deja, aš žinau, pernelyg gerai žinau, kad esu trapus ir nepastovus, žinau, ką gali pagundos prieš tvirčiausias dorybes. Aš mačiau žvaigždes, krintančias iš dangaus, ir stulpus, virstančius iš po dangaus skliauto, bet visa tai negali manęs išgąsdinti: kol turėsiu viltį, būsiu saugomas nuo visų nelaimių. Žinau, kad niekada nenusivilsiu, nes ši viltis, kurią tikiuosi visada turėti, yra labai tvirta.

Pagaliau, aš esu įsitikinęs, kad neįmanoma Tavimi viltis per daug, ir kad aš negaliu gauti mažiau, negu iš Tavęs tikiuosi. Todėl turiu viltį, kad mane sulaikysi pačiuose staigiausiuose nuopuoliuose, kad paremsi mane prieš stipriausius puolimus ir kad visa sutvarkysi taip, jog mano silpnumas triumfuos prieš pavojingiausius mano priešus. Tikiuosi, kad Tu mane visada mylėsi, o ir aš Tave mylėsiu be atvangos. Kad mano viltis jau dabar siektų taip toli, kaip tik gali, aš iš Tavęs tikiuosi Tavęs paties dėl Tavęs paties, o mano Sutvėrėjau, visiems laikams ir amžinybei. Amen.