MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ JUDĄ TADĄ PRAŠANT PAGALBOS SUNKIĄ VALANDĄ

Šventasis Judai Tadai, artimas Jėzaus Kristaus giminaiti, garbingasis apaštale ir kankiny, spindintis dorybėmis ir stebuklais, ištikimas ir greitas užtarėjau visų, kurie tave garbina ir tavimi pasitiki! Tu esi galingas globėjas ir padėjėjas sunkiose valandose. Todėl kreipiuosi į tave ir iš širdies gilumos maldauju: padėk man! Tu esi iš Viešpaties gavęs dovaną teikti pagalbą tiems, kurie beveik visai nustojo vilties. Maloningai pažvelk į mane: mano gyvenimas paženklintas kryžiumi, mano dienos pilnos sielvarto, mano širdis – kartybių jūra. Visi mano keliai iškloti erškėčiais, kiekviena gyvenimo valanda pilna liūdesio ir ašarų. Mano dvasią apniko juodos mintys: nerimas, neryžtingumas, pasitikėjimo stoka. Mano akys nebeįžiūri Dievo apvaizdos, tikėjimas ėmė svyruoti mano sieloje. Visą mane gaubia juodas nusiminimo debesis. Tu negali palikti manęs tokioje būklėje! Nesitrauksiu nuo tavęs, kol neišklausysi manęs ir neatskubėsi į pagalbą! Padėk man, ir aš visą gyvenimą dėkosiu tau, garbinsiu tave kaip savo ypatingą globėją, dėkodamas Dievui už tavo užtarimu gautą malonę. Amen.