12-oji šv. Brigitos malda

“O Jėzau, tiesos paveiksle, vienybės ženkle, meilės ryšy, atmink nesuskaičiuojamų Tavo žaizdų daugybę, kuriomis nuo viršugalvio ligi kojų apačios buvai sužeistas, ir kiek daug skausmų, apsipylęs šventuoju Krauju, už mus iškentei savo nekaltu kūnu. Gerasis Jėzau, ką dar galėjai padaryti ir nepadarei?

Įrašyk, meldžiu Tave, gerasis Jėzau, visas savo žaizdas Tavo brangiausiuoju Krauju į mano širdį, kad jose perskaityčiau Tavo kančias ir mirtį, kad ligi galo ištverčiau, nuolat Tau dėkodamas. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.”