Angelų giesmė

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

V. Viešpatie, + atverk mano lūpas. R. Ir mano burna skelbs Tavo šlovę.

V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas nemirtingasis, pasigailėk mūsų.

Tėve mūsų…

V. Tau šlovė, Tau garbė, Tau padėka per visus amžius, o Švenčiausioji Trejybe. R. Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, kareivijų Dievas. Pilni dangūs ir žemė Tavo garbės.

V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Tave, negimusį Dievą Tėvą, Tave, viengimį Sūnų, Tave, Šventąją Dvasią Guodėją, šventą ir nepadalintą Trejybę, išpažįstame visa širdimi ir lūpomis, Tave šloviname ir giriame, Tau garbė per amžius.

V. Garbiname Tėvą ir Sūnų su Šventąja Dvasia. R. Jį šloviname ir labai aukštiname per amžius.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu davei savo tarnams tikrojo tikėjimo išpažinime pažinti amžinosios Trejybės garbę ir jos didingoje galybėje pagarbinti Vienybę. Meldžiame, kad šio tikėjimo sustiprinti visuomet būtume apsaugoti nuo visų priešingumų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Išvaduok mus, išgelbėk mus, atgaivink mus, o Švenčiausioji Trejybe!