Visos mūsų maldos kasdieninės…

Visos mūsų maldos kasdieninės,
Viešpatie, duok tėviškės dangaus…
Tik tenai pailsusios krūtinės,
Po visų kelionių atsigaus.