Laimink, Viešpatie, mano tėvus ir geradarius…

Laimink, Viešpatie, mano tėvus ir geradarius, mano draugus ir priešus. Globok visus tuos, kuriuos paskyrei mano vyresniaisiais, tiek dvasiniais, tiek pasaulietiniais. Padėk vargšams, kaliniams, kenčiantiems, keliaujantiems, ligoniams ir mirštantiems. Atversk eretikus, apšviesk netikinčius.

Gerasis ir gailestingasis Dieve, pasigailėk ir skaistykloje esančių tikinčiųjų vėlių, ypač tų, už kurias aš įpareigotas melstis. Duok joms amžinąjį atilsį ir amžinąją šviesą. Amen.