Garbinu Tave, mano Dieve, ir myliu Tave iš visos širdies…

Garbinu Tave, mano Dieve, ir myliu Tave iš visos širdies. Dėkoju Tau, kad mane sutvėrei, padarei mane krikščioniu ir išlaikei mane šią dieną. Atleisk už tą blogį, kurį padariau šiandien, ir priimk, jei atlikau ką nors gero. Išlaikyk mane kol ilsėsiuosi ir saugok mane nuo visų pavojų. Tavo malonė tebūna su manimi. Amen.