Dieve, palaimink mano poilsį, kad atgaučiau jėgas…

Dieve, palaimink mano poilsį, kad atgaučiau jėgas ir galėčiau geriau Tau tarnauti. Švenčiausioji Mergele, Dievo Motina, mano tvirčiausioji viltie, šventasis Juozapai, mano gerasis Angele Sarge, mano šventasis Globėjau, užtarkite mane, globokite mane šią naktį, visą mano gyvenimą ir mano mirties valandą. Amen.