Viešpaties angelas apreiškė Marijai…

Viešpaties angelas apreiškė Marijai: „Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios“.

Sveika, Marija…

V. „Štai aš Viešpaties tarnaitė, R. Teesie man pagal tavo žodį“.

Sveika, Marija…

V. Ir Žodis tapo kūnu, R. Ir gyveno tarp mūsų.

Sveika, Marija…

V. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja, R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie, teikis įlieti į mūsų širdis savo malonės, kad mes, kurie Angelo apreiškimu pažinome Tavo Sūnaus Kristaus įsikūnijimą, per jo kančią ir kryžių pasiektume prisikėlimo garbę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.