VIENIJIMASIS SU KRISTAUS AUKA

Viešpatie Jėzau, vienijuosi su Tavo amžina, nepaliaujama, visuotine auka. Aukoju Tau save kiekvieną savo gyvenimo dieną ir kiekvienos dienos akimirką, kaip to nori Tavo švenčiausioji ir šlovingoji valia. Tu buvai auka už mano išganymą – aš noriu būti Tavo meilės auka. Priimk mano troškimą, imk mano atnašą, maloningai išgirsk mano maldą. Leisk man gyventi Tave mylint, leisk man numirti iš meilės Tau. Tegul paskutinis mano širdies plakimas būna tobulos meilės aktas. Amen.