ŠV. METODIJAUS MALDA MERGELEI MARIJAI

Be dėmės Mergele, kaip žėrinti aušra Tu patekėjai šiam pasauliui. Tu atnešei mums šlovės Saulę, per Tave buvo išsklaidyta siaubinga naktis, kuri gaubė žemę. Tu įveikei tirono galią, nugalėjai mirtį ir pragarą. Tu panaikinai priešiškumą, kuris žmogų skyrė nuo Dievo. Tu užtikrinai mums taiką, pagydei sielos ligas šventumo malone. Tu apšvietei pasaulį spindinčiu tiesos švytėjimu.

Būk pasveikinta, Mergele Marija, neišsemiamas džiaugsmo šaltinis visai žmonijai! Tu esi brangus Dievo karalystės perlas, Tu – gyvasis Duonos altorius, kuri mus maitina amžinajam gyvenimui. Sveika, amžinojo Tėvo meilės brangakmeni! Sveika, Sūnaus gailestingumo šuliny! Sveika, pavėsį teikiantis Šventosios Dvasios kalne! Amen.