ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA UŽ KUNIGUS

O Jėzau, amžinasis Aukščiausiasis Kunige, saugok savąjį kunigą savo Švenčiausios Širdies prieglobstyje, kur jam niekas negalėtų pakenkti. Išsaugok nuo suteršimo jo pateptas rankas, kurios kasdien liečia Tavo šventąjį Kūną. Išsaugok tyrumą lūpų, paraudusių nuo Tavo brangiausiojo Kraujo. Išlaikyk tyrą ir nesuteptą žemės purvu jo širdį, pažymėtą didžiu Tavo šlovingosios kunigystės ženklu. Ugdyk jo meilę ir ištikimybę Tau ir saugok jį nuo pasaulio vilionių. Kartu su galia perkeisti duoną ir vyną, suteik jam ir galią pakeisti širdis. Palaimink jo darbą gausiais vaisiais ir atėjus metui, dovanok jam amžinojo gyvenimo vainiką. Amen.