ŠV. ALOYZO GONZAGOS MALDA Į ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ

O mano Valdove, šventoji Marija, Tavo palaimingai globai, neprilygstamai apsaugai bei Tavo gailestingumo prieglobsčiui šiandien ir mano iškeliavimo valandą pavedu savo sielą ir savo kūną. Tau skiriu visokią savo viltį ir paguodą, kiekvieną suspaudimą ir vargą, savo gyvenimą ir gyvenimo pabaigą, kad dėl Tavo švenčiausiojo užtarimo bei nuopelnų visi mano veiksmai būtų nukreipti ir sutvarkyti pagal Tavo ir Tavo Sūnaus valią. Amen.