MALDA PRIEŠ VALGĮ

Palaimink, Viešpatie, mus ir šias savo dovanas, kurias iš Tavo dosnumo esame gavę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.