MALDA UŽ MIRUSIUS TĖVUS

Dieve, Tu įsakei mums gerbti savo tėvą ir motiną. Maloningai pasigailėk mano tėvo ir motinos vėlių, atleisk mano ir jų nuodėmes (arba mano tėvo vėlės ir atleisk jo nuodėmes, arba mano motinos vėlės ir atleisk jos nuodėmes) ir leisk jiems (arba jam, arba jai) kartu su manimi regėti amžinosios šlovės džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.