MALDA VIEŠPAČIUI JĖZUI

Jėzau, ateinu pas Tave. Tu esi Kelias, kuriuo trokštu keliauti. Noriu vykdyti Tavo įsakymus ir Tavo mokymą, sekti Tavo pavyzdžiu. Noriu žengti paklusnumo, savęs išsižadėjimo ir aukos keliu, nes tai kelias, kuris veda pas Tave, į dangų.

Jėzau, Tu esi Tiesa. Tu esi tikroji šviesa, apšviečianti kiekvieną žmogų, atėjusį į šį pasaulį. Tikiu į Tave, tiku Tavo šventąja Evangelija. Noriu Tave geriau pažinti ir Tave mylėti, trokštu padėti ir kitiems Tave pažinti ir pamilti.

Jėzau, Tu esi Gyvenimas savo pašvenčiamąja malone – ji yra mūsų sielos gyvybė. Esi Gyvenimas savo mokymu – tai amžinojo gyvenimo žodžiai. Tu esi Gyvenimas savo Švenčiausiuoju Sakramentu – tai gyvybės duona, nužengusi iš dangaus. Tu esi Gyvenimas savo Švenčiausiąja Širdimi – ji yra gyvasis šaltinis kiekvienai sielai ir visiems žmonėms. Visa siela tikiu Tavo žodžiu. Aš alkstu gyvybės duonos – Tavo šventosios Eucharistijos. Aš plačiai atveriu savo širdį gyvybę nešančiai malonių srovei, tekančiai iš Tavo Širdies. Noriu tobulai visame kame vykdyti Tavo valią. Tavo dieviškoji Širdis tegul viešpatauja visiems Bažnyčios vaikams ir visai žmonijai. Amen.