MALDA ŠVČ. TREJYBEI

Tėvo visagalybe, padėk mano trapumui ir išgelbėk mane iš vargo gelmės. Sūnaus išmintie, valdyk visas mano mintis, žodžius ir darbus. Šventosios Dvasios meile, būk visų mano sielos veiksmų pradžia, kad jie visuomet atitiktų Dievo valią. Amen.